Placówka Oświatowa

Spasja placówka oświatowo szkoleniowa

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe Spasja posiada wpis do (Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych), to oznacza że nasze kursy spełniają najwyższe normy i kryteria jakości ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzięki temu podejmujemy wspólpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski.

Z dużym powodzeniem organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych i wspieramy aktywizację zawodową.