Post

SUCHE IGŁOWANIE - DRY NEEDLING - IGŁOTERAPIA

Ponieważ przyczyną dolegliwości tkanek miękkich są najczęściej uszkodzenia, przeciążenia lub przemęczenia, istnieje duża szansa, iż w prezentacji bólowej znaczną rolę będą odgrywać niewielkie nadwrażliwe obszary, znane pod nazwą mięśniowo – powięziowych punktów spustowych ( Wall i Melzak 1990).

Szczególną cechą PS jest:

  • Występowanie małego, wrażliwego na dotyk  guzka, rzędu ziarnka pszenicy na przebiegu napiętego pasma mięśnia.
  • Ból promieniujący lub ból rzutowany w zależności od PS.
  • Występowanie lokalnych skurczów mięśnia „zainfekowanego” PS.
  • Ograniczenia zakresu ruchomości objętych PS struktur.

Istnieje wiele technik likwidowania PS, począwszy od mało inwazyjnej metody wg. L. Jonesa (Technika SCS - strain/conuterstrain) poprzez zintegrowane techniki nerwowo – mięśniowe do sprawdzonej kompresji ischemicznej i chyba najbardziej skutecznej popartej badaniami techniki SUCHEGO IGŁOWANIA – DRY NEEDLING.

DLACZEGO DRY NEEDLING:
  • Według badań (Simons i wsp.1999) terapia PS za pomocą suchego igłowania ( dry needling) to jeden z  najskuteczniejszych sposobów terapii dający szybkie a często nawet natychmiastowe rezultaty poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego a przede wszystkim zmniejszenie lokalnych jak i promieniujących czy rzutowanych dolegliwości bólowych.
  • Wyszkolony terapeuta w technice (suchego igłowania) jest bardzo precyzyjny w swoim działaniu, dowodem tego jest występowanie lokalnego skurczu mięśniowego (LSM – lokal Twitch muscle) podczas zabiegu, który innymi technikami jest trudny do wywołania.  

Wróć