Post

Fizjoterapia dzieci – rozwojowy kierunek pracy i kształcenia

Metody fizjoterapii dzieci – czy tylko Bobath i Vojta?

Jeszcze kilkanaście lat temu fizjoterapia dzieci i niemowląt była kojarzona niemal wyłącznie z metodami Bobath i Vojty. Wraz z kolejnymi badaniami, w ciągu ostatnich lat powstało więcej nurtów terapeutycznych, a fizjoterapeuta pediatryczny jest wielokierunkowo kształcony w pracy różnymi technikami.

Szkolenia z fizjoterapii dzieci, w których aktualnie bierze udział coraz więcej fizjoterapeutów to m.in.:

W ostatnich latach bardzo rozwinęła się także fizjoterapia stomatologiczna. Dzięki temu dzieci zakwalifikowane do leczenia ortodontycznego są kierowane także do fizjoterapeuty. Specjalista całościowo patrzy na organizm dziecka, niejednokrotnie wdrażając nie tylko terapię stawów skroniowo-żuchwowych, ale też fizjoterapię w wadach postawy ciała. I to także jeden z licznych plusów rozwoju fizjoterapii – możliwość pełniejszego uczestnictwa w interdyscyplinarnym podejściu do leczenia chorób i dysfunkcji wieku dziecięcego.

Fizjoterapia dzieci – kursy i terapia łatwiej dostępne

Fizjoterapeuci, którzy przed laty próbowali zapisać się na kurs rehabilitacji niemowląt, widzą aktualnie różnicę w dostępie do szkoleń. Kiedyś trzeba było odczekać kilka miesięcy (lub dłużej!) aż zorganizowana będzie kolejna edycja kursu. Obecnie coraz więcej ośrodków proponuje różnorodne kursy z fizjoterapii dzieci. Jest to dobry start także dla początkujących fizjoterapeutów! Wybór dokładnie takich technik, o jakie fizjoterapeuta chce w danym momencie uzupełnić swój warsztat, jest teraz większy. Dzięki temu łatwiej stale podnosić swoje kwalifikacje.

Korzystne zmiany pojawiły się także w dostępie do fizjoterapii pediatrycznej. Teraz już w prawie każdej miejscowości jest gabinet fizjoterapii dzieci. W większości miast (dużych i tych mniejszych) znajdują się ponadto ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w ramach których działa terapia rehabilitacyjna. Jest to znacznym ułatwieniem dla rodziców i impulsem, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć fizjoterapię dziecka.

Co zmieniło się w aktualnym podejściu do fizjoterapii niemowląt?

Aktualne podejście do fizjoterapii niemowląt uległo zmianie w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do wczesnej interwencji fizjoterapeutycznej u niemowląt i małych dzieci.

W przeszłości, podejście do fizjoterapii niemowląt było reaktywne i polegało na leczeniu problemów związanych z rozwojem dziecka, takich jak opóźnienia w rozwoju ruchowym, asymetria ciała czy problemy związane z tonusem mięśniowym. Obecnie fizjoterapia niemowląt i wczesne dzieciństwo opiera się na profilaktyce, a celem jest zapobieganie opóźnieniom rozwojowym, a nie tylko leczenie ich. W nowoczesnym podejściu do fizjoterapii niemowląt zwraca się uwagę na kilka kluczowych aspektów, takich jak:

 • Wczesne wykrywanie problemów - w przypadku podejrzenia opóźnienia w rozwoju ruchowym, fizjoterapeuci podejmują interwencję jak najszybciej, aby zapobiec dalszemu opóźnieniu.
 • Indywidualne podejście - każde dziecko jest traktowane indywidualnie, a fizjoterapeuta opracowuje plan leczenia dostosowany do jego potrzeb.
 • Rodzice jako partnerzy - rodzice są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w leczeniu swojego dziecka, a fizjoterapeuci uczą ich, jak pomagać swoim dzieciom w codziennej aktywności.
 • Wczesna stymulacja rozwoju ruchowego - zwraca się uwagę na wczesną stymulację rozwoju ruchowego niemowląt, aby zapewnić im najlepsze warunki do zdrowego rozwoju.
 • Zastosowanie technik przyjaznych dla dziecka - fizjoterapeuci stosują techniki, które są bezpieczne i przyjazne dla dziecka, takie jak techniki oparte na zabawie i ćwiczenia na piłkach.

W skrócie, aktualne podejście do fizjoterapii niemowląt jest bardziej proaktywne, skupia się na profilaktyce i wczesnej interwencji, a także na aktywnym zaangażowaniu rodziców w proces leczenia.

Wzrost o 900% wyszukiwań hasła "fizjoterapia pediatryczna" w Google

Fizjoterapia pediatryczna zawsze była potrzebna, a miejsca w ośrodkach rehabilitacji dzieci i w sanatoriach szybko były i są zajmowane. Jednak w porównaniu z zeszłym rokiem liczba wyszukiwań fizjoterapii pediatrycznej przez wpisanie w Google „fizjoterapia dzieci” oraz „fizjoterapia pediatryczna” wzrosła aż o 900%!

Zainteresowanie konsultacjami u fizjoterapeutów pediatrycznych to dobra tendencja, gdyż im szybsza diagnoza i podjęcie leczenia, tym mniej nieprawidłowych kompensacji i konsekwencji dysfunkcji wieku dziecięcego. Również bardziej interdyscyplinarny charakter działań fizjoterapeuty sprawia, że nie tylko lekarze, ale już teraz też położne, logopedzi, ortodonci i pedagodzy edukują o fizjoterapii dzieci, kierując na konsultacje.

Czy kursy fizjoterapii dzieci to dobry wybór zaraz po studiach?

Poszerzanie swoich kwalifikacji na szkoleniach z fizjoterapii dzieci daje wiele możliwości kształtowania ścieżki zawodowej fizjoterapeuty. Kursy z fizjoterapii pediatrycznej przydatne będą w indywidualnej praktyce, ale też w placówkach, takich jak:

 • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • fundacje
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • sanatoria dla dzieci
 • ośrodki stacjonarnej rehabilitacji turnusowej dla dzieci.

Coraz więcej nurtów terapeutycznych i wiele możliwości niesienia pomocy swoim małym pacjentom to najważniejszy argument, aby stale dokształcać się z fizjoterapii pediatrycznej.

Bibliografia:

 1. Śliwiński, Z., Sieroń, A. R., Stanek, A., Urban, E., & Elsevier, U. (Eds.). (2022). Wielka fizjoterapia. Edra Urban & Partner.
 2. Kasperkowicz, J., Malak, R., Matthews-Brzozowska, T., Samborski, W., & Mojs, E. (2022). Disorders in the temporomandibular joints in pediatric patients-frequency of physiotherapy visits. Journal of Education, Health and Sport, 12(12), 58-66.
 3. Markowski, A., Markowska, M., & Gajoch, A. (2018). SPICE: holistyczne podejście w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Wróć