Kurs Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej

Szkolenie: Kurs Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej

Czas trwania: 6 modułów / 4 dni każdy
Miejsce: Wrocław
Cena: 1800 PLN za każdy moduł

Jeszcze do niedawna terapia czaszkowo-krzyżowa nie była powszechnie uznawana przez terapeutów. Dziś jest coraz powszechniej stosowana, ze świetnymi efektami dla pacjentów.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (inaczej Cranio–Sacralna, czy też CST) w Polsce stosowana od niedawna, na świecie narodziła się już w pierwszej połowie XX wieku. Może być stosowana u osób w każdym wieku od noworodków do osób najstarszych, u kobiet w ciąży, a także w wielu specyficznych dolegliwościach, traumach, urazach i chorobach. Za terapią czaszkowo-krzyżową, wbrew uszczypliwym komentarzom, nie stoją żadne czary, lecz wieloletnie doświadczenia, olbrzymia ilość wiedzy i świetne zdolności palpacyjne terapeutów, którzy pracują z rytmem płynu mózgowo-rdzeniowego oraz delikatnymi ruchami kości czaszki.

Terapia czaszkowo-krzyżowa – baza wiedzy

Co to jest Osteopatia?

Definicja Osteopatii według Światowej Organizacji Zdrowia:
„Osteopatia (zwana również medycyną osteopatyczną) wykorzystuje kontakt manualny w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dostrzega związek ciała, ducha i umysłu w zdrowiu i chorobie; kładzie nacisk na strukturalną i funkcjonalną integralność ciała oraz wewnętrzne dążenie organizmu do samoleczenia. […] Osteopaci wykorzystują zrozumienie związków między strukturą a funkcją, w celu zoptymalizowania zdolności organizmu do samoregulacji i samoleczenia. Osteopatia jest holistycznym podejściem do opieki nad pacjentem. Terapia osteopatyczna opiera się na założeniu, że człowiek jest dynamiczną jednostką funkcjonalną, w której wszystkie elementy są ze sobą powiązane i która posiada własne mechanizmy samoregulacji i samoleczenia”.

Co to jest Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa?

Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa jest jedną z form osteopatii, którą rozpoczął W. G. Sutherland. Początkowo obejmowała ona mechaniczne podejście do leczenia zaburzeń w obszarze czaszki. Następnie ewoluowała wraz z badaniami Sutherlanda do bardziej szerokiego spektrum pracy, w którym dotyka pierwotnych pokładów zdrowia w człowieku. Dzisiejsza forma tej terapii jaką znamy opiera się o dwutorowe podejście biomechaniczne oraz biodynamiczne, sięgające głębiej w wewnętrzne zasoby zdrowotne. Terapia opiera się o zastosowanie delikatnego dotyku w celu zrównoważenia organizmy i zaoferowania wsparcia w dążeniu ciała do homeostazy. Zastosowanie delikatnego dotyku ma w niej kluczowe znaczenie ze względu na poczucie bezpieczeństwa Pacjenta, co pozwala dotrzeć do najgłębiej zlokalizowanych napięć fizycznych oraz emocjonalnych.
 

T Still pisał o atomie jako o kopule budującej strukturę całego wszechświata. Dostrzegał również podobieństwa w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w całym wszechświecie. W. G Sutherland dodał do tego również koncepcje wzajemnie oddziaływających na siebie sił pomiędzy cząsteczkami. Dodał również koncepcje Pierwotnego Oddechu Życia, według której wszystko w ciele funkcjonuje w jednym momencie i tętni jak jedna kropla. Opisuje tym samym znaczenie rytmów ciał zwanych pływami średnim oraz długimi, poprzez które może manifestować się wewnętrzna siła organizmu do samoleczenia oraz Zdrowie przez duże Z. Co za tym idzie terapia ta opiera się o percepcję rytmów organizmów oraz synchronizację z nimi, co umożliwia zaangażowanie wewnętrznej mądrości Pacjenta do samoleczenia. Czyni to podejście czaszkowe absolutnie bezpieczny, łagodnym i głębokim oddziaływaniem zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Terapia czaszkowo-krzyżowa - kurs

Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa to kurs, który został przygotowany w oparciu o znaną wiedzę z zakresu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej. Zawiera wyselekcjonowane informacje, które dotykają jak najbardziej źródła, czyli dorobku W. G. Sutherlanda, a właściwie tego, do czego doszedł u schyłku swojego życia, posiadając już w tedy najbogatszy warsztat terapeutyczny i dydaktyczny. Kurs terapii cranio-sacralnej prezentuje więc podejście w miarę możliwości zbliżone do pierwotnej koncepcji Sutherlanda i wzbogacony jest doświadczeniami klinicznymi z pracy z Pacjentami w gabinecie. Program kursu osteopatii czaszkowo-krzyżowej został ułożony tak, aby umożliwiał płynne wprowadzenie koncepcji czaszkowej do codziennej praktyki w gabinecie.
 

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej – dla kogo jest dostępny?

 • Osoby posiadające uprawnienia do pracy z Pacjentem według przepisów prawa polskiego
 • Fizjoterapeuci
 • Masażyści
 • Terapeuci manualni
 • Osteopaci
 • Terapeuci behawioralni, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi
 • Naturoterapeuci
 • Terapeuci ciała
 • Lekarze, pięlęgniarki, położne

Całość kursu terapii czaszkowo-krzyżowej to 6 intensywnych modułów. Moduły I-III stanowią część podstawową szkolenia, a moduły IV-VI część zaawansowaną. Każdy moduł składa się z 4 dni szkoleniowych, na których organizowane są zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Program szkolenia terapii czaszkowo-krzyżowej – część teoretyczna i praktyczna

MODUŁ 1

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych zorganizowanych w 4 dni szkoleniowe

Dzień 1
Wprowadzenie:

 • Przedstawienie celów na pierwszy moduł
 • Przedstawienie harmonogramu oraz higieny podczas pracy
 • Zapoznanie się z grupą
 • Poznanie poszczególnych zainteresowań uczestników w aspekcie kursu osteopatii czaszkowo-krzyżowej

Sesja Praktyczna
Praktyczna sesja terapeutyczna prowadzona w celu uzyskania informacji dotyczących posiadanych już umiejętności palpacji i percepcji uczestników.

Historia i filozofia
omówienie aspektów życia Andrew Tailora Still’a i początków Osteopatii, jej fundamentów i filozofii, co pozwoli na zrozumienie kolejnych ewolucji w tej dziedzinie jakimi między innymi jest podejście Czaszkowe

Rytmy w Osteopatii Czaszkowej oraz ich znaczenie: w tym miejscu poznasz wartości diagnostyczne i terapeutyczne podczas pracy, co pozwoli Ci płynnie odnajdować się podczas procesu terapii na kolejnych etapach kształcenia

Znaczenie terapeuty w procesie:
z tego tematu dowiesz się jakie cechy są najważniejsze dla terapeuty w jego pracy tak aby proces terapeutyczny był maksymalnie korzystny dla Pacjenta i maksymalnie bezpieczny dla terapeuty

Badanie człowieka
Przez zastosowanie punktów nasłuchu nauczysz się ogólnej oceny tkanek oraz panujących w nich restrykcji, tak aby świadomie rozpoznać, które z nich wymagają zaangażowania terapeutycznego w pierwszej kolejności.

Zastosowanie Punktu Ciszy:
Poznasz pierwsze z narzędzi Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej o szerokim spektrum działania i zastosowania, które pozwala organizmowi na nabranie sił do procesu terapeutycznego lub pozwala zbalansować się po nim.

Dzień 2

W tym dniu jak i w kolejnych dniach poznasz pierwsze z technik terapeutycznych. Poznasz możliwości ich zastosowania, wskazania do każdej z nich, a także konkretne chwyty potrzebne do ich zastosowania. Ponadto Instruktor podejdzie do Ciebie podczas każdej nich, aby wspólnie ustalić, na której warstwie ciała ludzkiego się znajdujesz, co pozwoli Ci łatwiej uzyskać potrzebną orientacje wewnątrz ciała Pacjenta.

 • Palpacja szwów czaszki oraz punktów kraniometrycznych dla zwiększenia późniejszej precyzji pracy
 • Uwalnianie okolicy podpotylicznej oraz restrykcji worka oponowego
 • Uwalnianie przejścia lędźwiowo - krzyżowego oraz stawów krzyżowo-biodrowych oraz restrykcji worka oponowego
 • Opona jako całość: globalne podejście do pracy z workiem oponowym
Dzień 3
 • Uwalnianie okolicy/kości czołowej
 • Uwalnianie okolicy/kości ciemieniowej
 • Uwalnianie kości/kości klinowej w chrząstkozroście klinowo podstawnym
 • Uwalnianie okolicy/kości skroniowej
Dzień 4
 • Uwalnianie okolicy stawów skroniowo–żuchwowych
 • Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z pierwszego modułu kursu w jeden proces terapeutyczny, tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu
 • Sesja pytań i odpowiedzi: Choć zazwyczaj pytania się rodzą dopiero w trakcie praktyki, w każdym module kursu terapii cranio-sacralnej będziesz mieć czas na zadanie pytań i otrzymanie indywidualnych wskazówek, co do własnej pracy przy użyciu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej
 
 

MODUŁ 2

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych zorganizowanych w 4 dni szkoleniowe

Dzień 1
 • Wprowadzenie - czym jest Zdrowie, jak pracować ze zdrowiem a nie z chorobą, jak pracować ze zdrowiem na głębokim poziomie istoty człowieka?
  • Omówienie celów szkolenia z osteopatii czaszkowo-krzyżowej
  • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni
 • Dyskusja - Czas, w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu kursu osteopatii czaszkowo-krzyżowej
 • Sesja praktyczna - sesja, podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z pierwszego modułu oraz pogłębienie umiejętności, a także zbalansujesz swój własny system, tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach
 • Centrum miednicy: Centrum emocji oraz dno miednicy to etap, w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.
 • Centrum splotu słonecznego i przepona oddechowa:  to etap w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.

Dzień 2

 • Czym jest stan neutralny Pacjenta i dlaczego jest konieczny do Procesu Terapeutycznego?
 • Centrum serca: to etap, w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.
 • Osteopatyczny drenaż limfatyczny: Znaczna część naszego ciała to płyny, z których limfa pełni istotną rolę w oczyszczaniu organizmu z substancji przemiany materii, po których usunięciu może rozpocząć się bardziej efektywny proces gojenia się tkanek, dlatego na tym etapie szkolenia poznasz globalny sposób na pracę z limfą po to, aby wspomóc układ odpornościowy Pacjenta.
 • Wspólna medytacja otwierająca serce i pozwalająca na pracę również i z tego poziomu
Dzień 3
 • Jak krąży płyn mózgowo rdzeniowy? Gdzie jest produkowany, a gdzie wchłaniany?
 • Centrum gardła: to etap, w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.
 • Drenaż zatok żylnych mózgu: procesy metaboliczne mózgowia zależą ściśle od tego, jaką drożność ma między innymi układ żył drenujących krew z mózgu, dlatego na tym etapie poznasz właściwe zastosowanie technik drenażowych dla układu żylnego mózgu
 • Drenaż zatok przynosowych: oddech przez nos, a tym samym odpowiednia drożność zatok wpływają na równowagę kwasowo-zasadową organizmu, co może albo wspierać albo ograniczać zdrowie w człowieku. Dlatego poznasz sposób na drenaż zatok przynosowych celem optymalizacji ich metabolizmu i gojenia się w razie potrzeby.
Dzień 4
 • Czym jest CV4 i EV3? Jak i kiedy jest stosować? Dowiesz się jak i kiedy wykonać właściwie technikę CV4 i EV3 dla swoich Pacjentów
 • Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu w jeden proces terapeutyczny, tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu
 • Sesja pytań i odpowiedzi: Choć zazwyczaj pytania się rodzą dopiero w trakcie praktyki, będziesz mieć czas na zadanie pytań i otrzymanie indywidualnych wskazówek co do własnej pracy przy użyciu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej z drugiego modułu
MODUŁ 3

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych zorganizowanych w 4 dni szkoleniowe

Dzień 1
 • Wprowadzenie
  • Omówienie celów szkolenia
  • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni
 • Dyskusja – Czas, w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu kursu terapii cranio-sacralnej
 • Sesja praktyczna – sesja, podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z poprzedniego modułu oraz pogłębienie umiejętności, a także zbalansujesz swój własny system, tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach
 • Dysfunkcje Sutherlanda: Zbiór możliwych zaburzeń w obszarze chrząstkozrostu klinowo-podstawnego, spośród których wyróżniamy konkretne przesunięcia względem siebie, dające określone spektrum zaburzeń. Na tym etapie nauczysz się rozróżniać pary dysfunkcji oraz poddawać je terapii na płytkich jak i głębokim poziomie pracy.
 • Rodzaje dysfunkcji chrząstkozrostu klinowo-podstawnego jakie opanujesz:
  • Dysfunkcja zgięciowa
  • Dysfunkcja wyprostna
  • Skłon boczny w lewo/prawo
  • Torsja kości klinowej w lewo/prawo
  • Pionowe naciągnięcie kości klinowej w górę/dół
  • Translacja kości klinowej w lewo/prawo
  • Kompresja
 • Część praktyczna kursu osteopatii czaszkowo-krzyżowej będzie prowadzona stopniowo od szczegółu i każdej dysfunkcji z osobna do połączenia wszystkiego w całość, tak aby można było spojrzeć na każdą dysfunkcję z osobna i na całość jednocześnie
Dzień 2
 • Okolica nosowa i łzowa: w trakcie tej części dowiesz się jak poddawać terapii okolice nosową oraz łzową, wraz z Instruktorem dotkniesz właściwych tkanek, co umożliwi Ci precyzję oraz właściwy kontakt terapeutyczny
 • Okolica jarzmowa: pierwszy kontakt wewnątrz jamy ustnej. Tutaj dowiesz się jak poddawać terapii okolicę jarzmową we właściwy dla niej sposób
 • Okolica szczęk: kości szczękowe to najbardziej rozbudowana kość czaszki trzewnej, która stanowi sąsiedztwo dla oczu nosa oraz posiada zębodoły dla zębów, co za tym idzie ma wieloraki wpływ na stan człowieka regionalnie i globalnie. Poświęcimy jej na tym etapie uwagę, a Ty nauczysz się rozpoznawać jej dysfunkcje i poddawać je terapii.
  • Dysfunkcje zgięciowa i wyprostna
  • Dysfunkcje translacyjne w lewo/prawo
  • Dysfunkcje torsyjne w lewo/prawo
  • Wklinowanie
 • Okolica lemiesza: często zależna od dysfunkcji szczęk. Posiada jednak również i swoje spektrum możliwych dysfunkcji co nauczysz się rozpoznawać i poddawać terapii
  • Dysfunkcje zgięciowa i wyprostna
  • Dysfunkcje translacyjne
  • Dysfunkcje torsyjne
  • Wklinowanie
 • Kości podniebienne: małe ale znaczące, mające duże znaczenie zwłaszcza przy asymetriach. Naukę pracy z nimi umożliwi Ci precyzyjne prowadzenie Instruktora, co pozwoli Ci jednocześnie na zorientowanie się w postępach leczenia
Dzień 3
 • Zęby i dziąsła: w tym etapie doświadczysz na sobie oraz nauczysz się jak ogromne znaczenie dla komfortu zgryzu ma terapia więzadeł zębów oraz dziąseł. Zwłaszcza po rozległych zabiegach dentystycznych, ale i jako terapia napięć emocjonalnych.
 • Dno jamy ustnej i korzenie języka: na tym etapie dowiesz się jakie struktury tworzą dno jamy ustnej oraz gdzie zlokalizowane są korzenie języka, jakie to ma znaczenie oraz inklinacje emocjonalne oraz fizyczne. Nauczysz się poddawać terapii tę okolicę i porównywać ze stanem początkowym
 • Rozwijanie powięzi: tutaj pójdziesz o krok dalej i nauczysz się słuchać pociągania tkanek w bardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. W przypadku odcinka szyjnego ma to duże znaczenie zarówno przed, jak i po terapii czaszki, w zależności od przypadku klinicznego
 • W trakcie rozwijania powięzi poczujesz interakcje z wewnętrznymi siłami Pacjenta, które prowadzą ciało w kierunku zdrowia
 • Dowiesz się czym jest agent terapeutyczny
 • Poznasz moment zawarcia powięzi i jego znaczenie w całym procesie
Dzień 4
 • Balans sierpa mózgu i móżdżku: po zakończonej pracy na czaszce bywa konieczne zbalansowanie również struktur membranowych, czego nauczysz się na tym etapie swojego kształcenia
 • Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu w jeden proces terapeutyczny, tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu
 • Sesja pytań i odpowiedzi: Choć zazwyczaj pytania się rodzą dopiero w trakcie praktyki, będziesz mieć czas na zadanie pytań i otrzymanie indywidualnych wskazówek co do własnej pracy przy użyciu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej z trzeciego modułu

MODUŁ 4 - TKANKA ŁĄCZNA I NERWOWA

Dzień 1

 • Wprowadzenie
  • Omówienie celów szkolenia
  • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni
 • Dyskusja – Czas, w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu
 • Sesja praktyczna – sesja, podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z poprzedniego modułu oraz pogłębienie umiejętności, a także zbalansujesz swój własny system, tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach
 • Stan neutralny pomieszczenia i strefy biodynamiczne - z tej części dowiesz się jakie może mieć znaczenie w całym procesie to co Cię otacza i jak to doprowadzić do stanu wspierającego proces terapeutyczny
 • Rozwijanie powięzi - tutaj dowiesz się jakie znaczenie ma rozwijanie powięzi w ludzkim ciele i jak je wykonać skutecznie, tak aby prowadziło do pogłębienia procesu terapeutycznego. Tę część kursu terapii czaszkowo-krzyżowej podzielimy na:
  • Rozwijanie powięzi kończyny dolnej
  • Rozwijanie powięzi kończymy górnej
  • Taki podział zapewni Ci spokojne i systematyczne wyrobienie podstaw późniejszych dobrych nawyków w pracy.

Dzień 2

 • Konwergencja, dywergencja, wielokąty sił Littlejohna, łuki odruchowe neuro-wisceralne - z tej części dowiesz się jakie teoretyczne podstawy stoją za koncepcjami pracy z oponami kręgowymi oraz z samymi korzeniami kręgowymi, a w części praktycznej poznasz sposoby wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
 • Rozwijanie powięzi tułowia - rozwiniesz pracę z kończyn na tułów i dowiesz się jak dostosować ulżenie Pacjenta do rozwijania powięzi tułowia oraz sposoby wykonania tej techniki w maksymalnej ergonomii dla terapeuty i efektywności dla Pacjenta
 • Osie równowagi - ta część pokaże Ci jak i dlaczego niektóre z dysfunkcji wciąż wracają jak temu zapobiec i pozwolić organizmowi się zreorientować w przestrzeni

Dzień 3

 • nerwy czaszkowe - część wykładowa, w której zapoznasz się z anatomią i funkcją nerwów czaszkowych człowieka
 • Teoria poliwagalna - poznasz podstawy Teorii Poliwagalnej Stephena Porges’a i dowiesz się jak przełożyć jej zastosowanie na osteopatię czaszkowo-krzyżową
 • Ucho - podczas pracy z uchem poznasz sposoby na terapię tego obszaru od zewnątrz do trąbki Eustachiusza
 • Twarz i mięśnie zgryzu - na tym etapie nauczysz się pracy z mięśniami aparatu stomatognatycznego oraz z tkanką łączną, co pozwoli Ci w połączeniu z wcześniej zdobytymi informacjami komplementarnie podjeść do zaburzeń w tym obszarze
 • Oko - w tej części dowiesz się jak pracować z mięśniami wewnątrzgałkowymi i zewnątrzgałkowymi oraz z nerwami gałki ocznej czy z ciśnieniem śródgałkowym.

Dzień 4

 • Nos - poznasz sposoby pracy z nerwami węchowymi i opuszką węchową, a także z kością sitową przez którą przechodzą nerwy węchowe.
 • Na zakończenie tego jak i poprzednich modułów przeprowadzisz sesję, która pozwoli Ci nabrać płynności w nabytych technikach, tak aby przenieść je do codziennej praktyki
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Moduł 5 - OD POCZĘCIA

Dzień 1

 • Wprowadzenie
  • Omówienie celów szkolenia
  • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni
 • Dyskusja – Czas, w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu kursu terapii cranio-sacralnej
 • Sesja praktyczna – sesja, podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z poprzedniego modułu oraz pogłębienie umiejętności, a także zbalansujesz swój własny system, tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach
 • Wykład: czym są punkty podparcia przestrzenne i czasowe oraz jak pracować z osią czasu podczas terapii, tak aby móc pracować z traumą
 • Wprowadzenie - czym jest linia środkowa ciała, co wnosi do procesu terapeutycznego postrzeganie linii środkowej ciała i co one znaczą dla Ciała Emocji i Umysłu. Poznasz podstawy etapów rozwoju dziecka
 • Sesja praktyczna - przeprowadzisz sesję praktyczną opierając się o rozwój embrionalny z wykorzystaniem punktów podparcia oraz linii środka
 • Pępowina i jej znaczenie w ciąży oraz znaczenie odpępnienia - jak pracować z szokiem pępowinowym

Dzień 2

 • Wykład - podstawowe etapy od narodzin do 7 roku życia
 • Czaszka noworodka - jak pracować z dysfunkcjami w obrębie czaszki noworodka, tak aby zapewnić jej optymalny i fizjologiczny kształt
 • Sesja praktyczna z wykorzystaniem linii czasu od 0 - 7 roku życia
 • Serce i płuca - tutaj poznasz podstawy anatomii, funkcji, topografii oraz kontekst emocjonalny, energetyczny serca i płuc. Dowiesz się również jak wykonać terapie z wykorzystaniem wcześniej zdobytych informacji w trakcie sesji praktycznej

Dzień 3

 • Żołądek, śledziona, trzustka - na tym etapie również poznasz anatomię i podstawowe funkcje tych narządów z ich topografią oraz kontekstami emocjonalnymi, a także energetycznymi, a w trakcie sesji praktycznej wdrożysz wiedzę w działanie
 • Wątroba, pęcherzyk, nerki: to następna grupa narządów jakim poświęcimy czas w trakcie szkolenia. Pochylimy się nad podstawami anatomii funkcji oraz topografii, aspektom emocjonalnym i energetycznym, które przekujesz następnie w praktykę w trakcie sesji praktycznej
 • Jelita i narządy płciowe - z podstawami anatomii i funkcji topografii emocji i aspektów energetycznych w ogólnym kontekście stanowić będą dopełnienie pracy z jamą brzuszną w części praktycznej

Dzień 4

 • Układ odpornościowy - w części teoretycznej poznasz podstawy anatomii oraz funkcji poszczególnych części składowych układu odpornościowego oraz w sesji praktycznej nauczysz się z nimi pracować w czasie i przestrzeni ludzkiego ciała
 • Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu terapii czaszkowo-krzyżowej w jeden proces terapeutyczny, tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Moduł 6 - PSYCHOSOMATYKA

Dzień 1

 • Wprowadzenie
  • Omówienie celów szkolenia
  • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni
 • Dyskusja – Czas, w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu
 • Sesja praktyczna – sesja, podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z poprzedniego modułu oraz pogłębienie umiejętności, a także zbalansujesz swój własny system, tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach
 • Blizna - blizna a autonomiczny układ nerwowy, jak pracować z blizną oraz układem autonomicznym
 • Trauma - czym jest trauma i jak z nią pracować, znaczenie pytań oraz wewnętrznych zasobów Pacjenta, jakie są objawy uwalniania traumy z ciała? Jak poradzić sobie z pracą jednocześnie prowadząc dialog? Co kiedy Pacjent wychodzi z dużej traumy? Odpowiemy sobie na te pytania w części teoretycznej i przejdziemy stopniowo do praktyki, żeby pozwolić sobie doświadczyć takiej pracy w parach

Dzień 2

 • Emocje - jak z nimi pracować? Czynniki modalne, obraz, dźwięk, kinestezja, praca z konfliktami emocjonalnymi z wykorzystaniem linii czasu
 • Część teoretyczna i praktyczna kursu terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca pracy z zasobami, stanami, punktami mocy, czym są asocjacja i dysocjacja i co znaczą w procesie terapeutycznym, jakie znaczenie ma narracja słowna terapeuty w terapii i jak ją wykorzystać dla dobra Pacjenta.
 • Czym jest Wholeness Process i jak go stosować - teoria i praktyka
 • Wspólna medytacja

Dzień 3

 • Traumy przeniesione, systemy przekonań, praca w polu przodków, praca w osi czasu - w tej części teoretycznie i praktycznie poruszymy podstawy wcześniej wymienionych aspektów, tak aby móc rozpocząć pracę z często bardzo odległymi przyczynami
 • Doświadczenia duszy: miłość, strach, kara, nagroda, karma - jak do tego wszystkiego podjeść? We wspólnej dyskusji teoretycznej i praktycznej sprawdzimy, czy jest jeszcze coś do eksploracji poza naszym światem codzienności z jego zwykłym sensem i znaczeniem
 • Praca ze sobą i dla siebie - tutaj poruszysz to, co dla Ciebie osobiście jest ważne w teraźniejszości i przyszłości w obszarach takich jak: cele/marzenia, miłość i relacje sprawy małe i wielkie - praca własna

Dzień 4

 • Co blokuje ciało - nawiązanie do ostatniej sesji poprzedniego dnia - w sesji praktycznej, z wykorzystaniem całej wiedzy zdobytej do tej pory, pracując w parach będziesz mogła/mógł popracować ze swoimi tematami, które są dla Ciebie najistotniejsze i sprawdzić co Cię trzyma przed ich realizacją ze strony ciała, a jako terapeuta nauczysz się wspierać swoich Pacjentów w ich dążeniu do samorealizacji i spełnienia
 • Sesja praktyczna zbierająca w całość informacje z całego szkolenia z osteopatii czaszkowo-krzyżowej od początku do końca z użyciem wszystkich narzędzi, jakich się nauczyłaś/eś przez całe szkolenie
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: Marcin Pochojka

Kurs osteopatii czaszkowo-krzyżowej – ceryfikaty

W cenie szkolenia z terapii czaszkowo-krzyżowej każdy uczestnik otrzymuje:

 1. obszerne materiały szkoleniowe
 2. przerwy kawowe i poczęstunek podczas kursu
 3. certyfikat ukończenia szkolenia osteopatii czaszkowo-krzyżowej w języku polskim (certyfikat części podstawowej po module III i części zaawandowanej po module VI)
  • ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą
 4. zaświadczenie MEN-III/1 (po module III i po module VI)

Gdzie odbywa się kurs osteopatii czaszkowo-krzyżowej?

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia z terapii cranio-sacralnej:

 • a) stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie : 1800 PLN za każdy moduł
 • b) możliwość zorganizowania kursu terapii czaszkowo-krzyżowej dla grupy zamkniętej (min. 10 osób), na podstawie indywidualnych ustaleń

Ile dni trwa kurs terapii czaszkowo-krzyżowej?

TRYB NAUCZANIA podczas kursu terapii cranio-sacralnej:

 • Każdy moduł kursu osteopatii czaszkowo-krzyżowej trwa 4 dni
 • Suma godzin części podstawowej – 117h dydaktycznych (3 moduły po 39 h dydaktycznych każdy)
 • Suma godzin części zaawansowanej – 117h dydaktycznych (3 moduły po 39 h dydaktycznych każdy)
 • Zajęcia odbywają się w godzinach
  • czwartek 9:00-17:00
  • piątek 9:00-17:00
  • sobota 9:00-17:00
  • niedziela 9:00 - 14:00

Jak zapisać się na kurs osteopatii czaszkowo-krzyżowej?

Procedura zgłoszenia na kurs terapii cranio-sacralnej:

 • Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po wybraniu terminu (z prawej strony na komputerze, na dole strony na telefonie).
 • Wpłać 1500 zł zaliczkiza 3 moduły (lub pełną kwotę płatności za kurs) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. KOM.

Ul. POLARNA 3 | 53-018 WROCŁAW

mBank S.A. nr rachunku bankowego:
56 1140 2004 0000 3602 8317 9309

tytułem: Kurs Cranio moduł I/II/III, imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu lub

Kurs Cranio moduł IV/V/VI, imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

 

Dodatkowe uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na kurs osteopatii czaszkowo-krzyżowej decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!

Pełna opłata za kurs terapii cranio-sacralnej jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: spasja@spasja.pl lub tel: 604-914-051