Kurs Terapia punktów spustowych - techniki podstawowe i zaawansowane

Szkolenie: Kurs Terapia punktów spustowych - techniki podstawowe i zaawansowane

Czas trwania: 3 dni / 36 godzin
Miejsce: Wrocław
Cena: 1390 PLN

Terapia Punktów Spustowych (zwanych również MPPS – Mięśniowo-Powięziowe Punkty Spustowe lub TP – Trigger Point) to bardzo skuteczny sposób terapii dający szybkie, często nawet natychmiastowe rezultaty poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchomości w stawie, a przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych.

CEL KURSU:

 • wprowadzenie w terapię punktów spustowych
 • nauka podstawowych technik pracy z MPPS
 • przedstawienie różnorodnych technik likwidacji TP
 • nauka trafności wyboru powyższych technik do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • nauka integracji technik podczas sesji terapeutycznej
 • nauka wykorzystywania pomocnych przyborów terapeutycznych
 • instruktaż pacjenta i autoterapia

Pamiętajmy, że każdy pacjent jest inny pod wieloma względami i wymaga innego podejścia do terapii. Na kursie pragnę Państwu przedstawić szerokie spectrum możliwości pracy, zarówno z osobą starszą jak i osobą pracującą w biurze czy sportowcem.

Kurs jest kompendium metod i technik zebranych podczas kilkunastoletniego doświadczenia terapeutycznego. Z racji swojej praktycznej natury i intensywności, kurs polecam szczególnie osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o techniki podstawowe oraz zaawansowane. Bardzo ważnym aspektem jest nauka ostatecznej integracji różnych technik w sesji terapeutycznej, czym podsumujemy kurs.  

Szczerze polecam mgr Dawid Marciniak – prowadzący

Terapia Punktów Spustowych to bardzo skuteczny sposób terapii dający szybkie a często nawet natychmiastowe rezultaty poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchomości w stawie a przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych.

DLA KOGO:
Ten kurs przewidziany jest dla osób posiadających wiedzę na temat anatomii, fizjologii oraz biomechaniki ludzkiego ciała, w szczególności masażystów i fizjoterapeutów, osób które pragną poszerzyć wiadomości na temat ogólnych założeń pracy z syndromem MPPS.

Preferowana grupa to:

 • MASAŻYŚCI
 • BIOMASAŻYŚCI
 • REHABILITANCI
 • FIZJOTERAPEUCI
 • TERAPEUCI MANUALNI

W skład kursu wchodzi szereg niezbędnych zagadnień teoretycznych i praktycznych

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

   1. WPROWADZENIE DO TERAPII (TRIGGER POINT)
   2. ŹRÓDŁO POWSTAWANIA (TRIGGER POINT)
   3. METODY SKUTECZNEGO POSZUKIWANIAI (TRIGGER POINT)
   4. ZACHOWANIE MIĘŚNI Z (TRIGGER POINT)
   5. TECHNIKI PODSTAWOWE PRACY Z (TRIGGER POINT)
   6. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

   1. OCENA WZROKOWA PACJENTA DLA POTRZEB TERAPII (TRIGGER POINT)
   2. BADANIE PALPACYJNE  PACJENTA DLA POTRZEB TERAPII (TRIGGER POINT)

   

  DZIEŃ I

  TERAPIA PRZY POMOCY TECHNIK PODSTAWOWYCH :

  POŚLADEK

  • Mięsień pośladkowy średni (m. gluteus medius)
  • Mięsień pośladkowy mały (m. gluteus minimus)
  • Mięsień gruszkowaty (m. piriformis)

  UDO
  Grupa boczna

  • Mięsień napinacz powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae)

  Grupa przednia

  • Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris)

  Grupa tylna

  • Mięsień dwugłowy uda (m. biceps femoris)
  • MięsMięsień półbłoniasty (m. semimembranosus)

  Grupa przyśrodkowa

  • Mięśnie przywodziciele uda: długi, wielki (m. adductor)

  BIODRO I OKOLICE

  • Mięsień biodrowy (m. iliacus)
  • Mięsień lędźwiowo (m. psoas major)

  PODUDZIE
  Grupa tylna

  • Mięsień brzuchaty (m. gastrocnemius)
  • Mięsień płaszczkowaty (m. soleus)

  Grupa przednia

  • Mięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior),

  Grupa boczna

  • Mięsień strzałkowy długi i krótki (m. peroneus longus et brevis)

  DZIEŃ II

  TERAPIA PRZY POMOCY TECHNIK PODSTAWOWYCH  - CIĄG DALSZY:

  KLATKA PIERSIOWA

  • Mięsień piersiowy większy (mm. pectoralis maior)
  • Mięsień piersiowy mniejszy (mm. pectoralis minor)

  ŁOPATKA I OKOLICE

  • Mięsień nadgrzebieniowy (m. supraspinatus )
  • Mięsień podgrzebieniowy (m.  infraspinatus )
  • Mięsień obły większy (m. teres maior)
  • Mięsień obły mniejszy (m. teres minor )
  • Mięsień podłopatkowy (m. subscapularis)

  RAMIE I OKOLICE

  • Mięsień naramienny (m. deltoideus )
  • Mięsień dwugłowy ramienia (m. biceps brachii )  
  • Mięsień trójgłowy ramienia (m. triceps brachii)

  PRZEDRAMIĘ

  • Mięsień ramienno-promieniowy
  • Mięsień prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka (mm. extensor carpi radialis longus et brevis)
  • Mięsień prostownik palców (m. extensor digitorum),
  • Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (m. extensor carpi ulnaris)
  • Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (m. flexor capri ulnaris)

  MIĘŚNIE DŁONI

  • Mięsień przywodziciel kciuka (m. adductor pollicis)
  • Mięsień przeciwstawiacz kciuka (m. contra pollicis)

  TERAPIA GRZBIETU, SZYI, GŁOWY I TWARZY:

  MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE

  • Mięsień najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi)
  • Mięsień czworoboczny (m. trapezius)
  • Mięsień dźwigacz łopatki (m. levator scapulae)
  • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy (m. sternocleidomastoideus)

  MIĘŚNIE PRZYKRĘGOSŁUPOWE I GŁĘBOKIE

  • Mięsień najdłuższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis)
  • Mięsień czworoboczny lędźwi (m. quadratus lumborum)

  MIĘŚNIE SZYI

  • Mięśnie płatowate głowy i szyi (mm. splenius capitis et cervicis)
  • Mięsień półkolcowy głowy (m. semispinalis capitis)

  GŁOWA I TWARZ

  • Mięśnie żwacze (mm. masseter)

   

  DZIEŃ II i III

  TERAPIA PRZY POMOCY TECHNIK DODATKOWYCH :

  CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

  Omówienie techniki i wyjaśnienie zastosowania u różnych pacjentów

  1. Techniki cool and stretch
  2. Techniki rozluźniania pozycyjnego
  3. Techniki MET
  4. PIR
  5. Hamowanie zwrotne
  6. Masaż funkcyjny
  7. Techniki kinesiotaping  
  8. Elementy autoterapii z wykorzystaniem przyborów

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

  1. Technika cool and stretch
  • Mięsień napinacz powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae)
  • Mięsień naramienny (m. deltoideus )
  • Mięsień brzuchaty łydki (Gastrocnemius)
  • Inne na potrzeby kursu
  1. Techniki rozluźniania pozycyjnego
  • Mięsień czworoboczny (m. trapezius)
  • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy (m. sternocleidomastoideus)
  • Mięsień dwugłowy ramienia (m. biceps brachii )  
  • Mięsień trójgłowy ramienia (m. triceps brachii)
  • Inne na potrzeby kursu
  1. Techniki MET (Techniki energii mięśniowej)
  2. PIR i HAMOWANIE ZWROTNE – wykorzystanie w fazie ostrej i przewlekłej
  • Mięsień czworoboczny (m. trapezius)
  • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy (m. sternocleidomastoideus)
  • Mięsień dwugłowy uda (m. biceps femoris)
  • Mięsień brzuchaty (m. gastrocnemius)
  • Mięsień płaszczkowaty (m. soleus)
  • Inne na potrzeby kursu
  1. Masaż funkcyjny
  • Mięsień dwugłowy uda (m. biceps femoris)
  • Mięsień dwugłowy ramienia (m. biceps brachii )  
  • Mięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior),
  • Mięsień prostownik palców (m. extensor digitorum),
  • Inne na potrzeby kursu
  1. Techniki kinesiotaping
  • Mięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior),
  • Mięsień podgrzebieniowy (m.  infraspinatus )
  • Mięsień piersiowy większy (mm. pectoralis maior)
  • Inne na potrzeby kursu
  1. Elementy autoterapii z wykorzystaniem przyborów
  • Akuwałki
  • Szczotki
  • Piłki
  • Body back

   

  DZIEŃ III

  INTEGRACJA POSZCZEGÓLNYCH TECHNIK W TRAKCIE SESJI TERAPEUTYCZNYCH

  • Nauka umiejętności dobierania technik pod konkretnego pacjenta z syndromem MPPS
  • Nauka integracji wszystkich technik MMPS w sesjach terapeutycznych
  Studium przypadków – losowanie, omówienie i opracowanie popularnych dysfunkcji, którym towarzyszą MPPS w parach

 

PROWADZĄCY: Mgr Dawid Marciniak

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 1. obszerne materiały szkoleniowe
 2. przerwy kawowe i poczęstunek podczas kursu
 3. certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
  • ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą
 4. zaświadczenie MEN-III/1

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia:

 • grupowego, stacjonarnego we Wrocławiu w cenie : 1390zł
 • indywidualnego, stacjonarnego we Wrocławiu : cena ustalana indywidualnie z klientem

TRYB NAUCZANIA:

 • Szkolenie trwa 3 dni
 • Suma godzin – 36 h szkoleniowych
 • Zajęcia odbywają się w godzinach:
 • Piątek 9:00 - 18:00
 • Sobota 9:00 - 18:00
 • Niedziela 9:00 - 18:00

Procedura zgłoszenia na kurs:

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po wybraniu terminu (z prawej strony na komputerze, na dole strony na telefonie).
Wpłać 390 zł zaliczki (lub pełną kwotę płatności za kurs) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA OCS DAWID MARCINIAK
ul. Polarna 3

53-018 Wrocław

mBank S.A. nr rachunku bankowego:
09 1140 2017 0000 4102 1105 6209

tytułem: Kurs PS, imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

Dodatkowe uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!

Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: spasja@spasja.pl lub tel: 604-914-051