Kurs Suche igłowanie - dry needling - igłoterapia

Szkolenie: Kurs Suche igłowanie - dry needling - igłoterapia

Czas trwania: 4 dni / 44 godziny
Miejsce: Wrocław
Cena: 2000 PLN

Ponieważ przyczyną dolegliwości tkanek miękkich są najczęściej uszkodzenia, przeciążenia lub przemęczenia, istnieje duża szansa, iż w prezentacji bólowej znaczną rolę będą odgrywać niewielkie nadwrażliwe obszary, znane pod nazwą mięśniowo – powięziowych punktów spustowych ( Wall i Melzak 1990).

Szczególną cechą PS jest:

 • Występowanie małego, wrażliwego na dotyk  guzka, rzędu ziarnka pszenicy na przebiegu napiętego pasma mięśnia.
 • Ból promieniujący lub ból rzutowany w zależności od PS.
 • Występowanie lokalnych skurczów mięśnia „zainfekowanego” PS.
 • Ograniczenia zakresu ruchomości objętych PS struktur.

Istnieje wiele technik likwidowania PS, począwszy od mało inwazyjnej metody wg. L. Jonesa (Technika SCS - strain/conuterstrain) poprzez zintegrowane techniki nerwowo – mięśniowe do sprawdzonej kompresji ischemicznej i chyba najbardziej skutecznej popartej badaniami techniki SUCHEGO IGŁOWANIA – DRY NEEDLING.

*przykładowa aplikacja m. prostownik palców

*przykładowa aplikacja m. piszczelowy przedni

*przykładowa aplikacja m.podkolanowy

*przykładowa aplikacja m. biodrowo-lędźwiowy

DLACZEGO DRY NEEDLING:
 • Według badań (Simons i wsp.1999) terapia PS za pomocą suchego igłowania ( dry needling) to jeden z  najskuteczniejszych sposobów terapii dający szybkie a często nawet natychmiastowe rezultaty poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego a przede wszystkim zmniejszenie lokalnych jak i promieniujących czy rzutowanych dolegliwości bólowych.
 • Wyszkolony terapeuta w technice (suchego igłowania) jest bardzo precyzyjny w swoim działaniu, dowodem tego jest występowanie lokalnego skurczu mięśniowego (LSM – lokal Twitch muscle) podczas zabiegu, który innymi technikami jest trudny do wywołania.  

DLA KOGO:
Ten kurs przewidziany jest dla osób posiadających wiedzę na temat anatomii, fizjologii oraz biomechaniki ludzkiego ciała, w szczególności masażystów i fizjoterapeutów oraz osób, które pragną poszerzyć wiadomości na temat ogólnych założeń pracy metodą Dry Needlingu z PS.

Preferowana grupa to:

 • REHABILITANCI
 • FIZJOTERAPEUCI
 • STUDENCI FIZJOTERAPII (OD 2 ROKU STUDIÓW)
 • CERTYFIKOWANI MASAŻYŚCI Z DOŚWIADCZENIEM W PRACY Z PACJENTAMI

DLACZEGO NASZ KURS:

 • Intensywny kurs zawierający opracowanie teoretyczne i praktyczne wielu aplikacji (dwa moduły podstawowy i zaawansowany) podczas jednego zjazdu.
 • Nasz kurs cechują ciekawe rozwiązania podczas terapii, sprawdzone aplikacje, elementy akupunktury.
 • Każdy uczestnik otrzyma filmy instruktażowe najważniejszych aplikacji !!!
Jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego warto wybrać właśnie nasz kurs, posłuchajcie na filmie! Informacje z pierwszej ręki od instruktora - Dawida Marciniaka.

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Wprowadzenie do terapii suchego igłowania
 2. Źródło powstawania trigger points
 3. Metody skutecznego poszukiwaniai trigger points
 4. Zachowanie mięśni z trigger points
 5. Protokół postępowania terapii dry needling
 6. BHP podczas zabiegu suchego igłowania
 7. Aspekty prawne dotyczące zabiegów suchego igłowania
 8. Wskazania i przeciwwskazania do terapii suchego igłowania
 9. Szczególne uwagi dotyczące suchego igłowania
 10. Odczucia i efekty po zabiegu suchego igłowania
 11. Fraktalność organizmu, wykorzystanie zjawiska w terapii, szczególnie miejsc bezpośrednio niedostępnych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 1. Ocena wzrokowa pacjenta dla potrzeb terapii (trigger point dry needling)
 2. Badanie palpacyjne  pacjenta dla potrzeb terapii (trigger point dry needling)
 3. Wybór igły do terapii (trigger point dry needling)
 4. Wybór chwytu w terapii (trigger point dry needling)
 5. Wprowadzenie praktyczne - próba generalna
 • Igłoterapia Powierzchowna (skóry, tkanki podskórnej oraz powięzi powierzchownej)
 • Igłoterapia Głęboka mięśnia
 • Igłoterapia głęboka okolicy więzadeł
 • Igłoterapia głęboka okolicy ścięgien
 • Igłoterapia okolicy blizny

DZIEŃ I  -  IGŁOTERAPIA SUCHA KOŃCZYNY DOLNEJ:
POŚLADEK

 • Mięsień pośladkowy wielki (m. gluteus maximus)
 • Mięsień pośladkowy średni (m. gluteus medius)
 • Mięsień pośladkowy mały (m. gluteus minimus)
 • Mięsień gruszkowaty (m. piriformis) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na nerw kulszowy oraz naczynia - trudność 10/10

UDO
Grupa boczna

 • Mięsień napinacz powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae)
 • Powięź szeroka uda (fasciae latae)
 • Okolice przyczepu (fasciae latae)

Grupa przednia

 • Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris)

Grupa tylna

 • Mięsień dwugłowy uda (m. biceps femoris)
 • Mięsień półścięgnisty (m. semitendinosus)
 • Mięsień półbłoniasty (m. semimembranosus) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na nerw kulszowy - trudność 10/10

Grupa przyśrodkowa

 • Mięśnie przywodziciele uda: krótki, długi, wielki (m. adductor)
 • Mięsień grzebieniowy (m. pectineus) Terapię igłowania mięśnia przeprowadzamy ze szczególną uwagą - trudność 10/10

BIODRO I OKOLICE

 • Mięsień biodrowy (m. iliacus) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną ostrożnością  - trudność 10/10
 • Mięsień lędźwiowo – biodrowy, ścięgno wspólne Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną ostrożnością  - trudność 10/10

STAW KOLANOWY

 • Mięsień podkolanowy (m. popliteus) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na pęczek naczyniowo nerwowy  - trudność 10/10

PODUDZIE
Grupa tylna

 • Mięsień brzuchaty (m. gastrocnemius)
 • Mięsień płaszczkowaty (m. soleus) Terapię igłowania mięśnia przeprowadzamy z 2 dostępnych stron - trudność 8/10

Grupa głęboka

 • Zginacz długi palców (m. extensor pollicis longus)
 • Zginacz długi palucha (m. extensor hallucis longus)
 • Piszczelowy tylny (m. tibialis posterior) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na pęczek naczyniowo nerwowy  - trudność 10/10

Grupa przednia

 • Mięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior), aplikacja w linku: https://youtu.be/KwuHQ_0lhvU
 • Mięsień prostownik długi palców (m. extensor digitorum longus)
 • Mięsień prostownik długi palucha (m. extensor hallucis longus)

Grupa boczna

 • Mięsień strzałkowy długi i krótki (m. peroneus longus et brevis)

DZIEŃ II  -  IGŁOTERAPIA SUCHA KOŃCZYNY GÓRNEJ I KLATKI PIERSIOWEJ:

 • Mięsień piersiowy większy i mięsień piersiowy mniejszy (mm. pectoralis maior et minor) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na okolicę żeber - trudność 8/10

ŁOPATKA I OKOLICE

 • Mięsień nadgrzebieniowy (m. supraspinatus )
 • Mięsień podgrzebieniowy (m.  infraspinatus )
 • Mięsień obły większy (m. teres maior)
 • Mięsień obły mniejszy (m. teres minor )
 • Mięsień podłopatkowy (m. subscapularis) Terapię igłowania mięśnia przeprowadzamy z 2 dostępnych stron - trudność 9/10

RAMIE I OKOLICE

 • Mięsień naramienny (m. deltoideus )
 • Mięsień dwugłowy ramienia (m. biceps brachii ) Terapię igłowania mięśnia przeprowadzamy z kilku dostępnych stron igłujemy również więzadła i ścięgna - trudność 8/10  
 • Mięsień trójgłowy ramienia (m. triceps brachii)

PRZEDRAMIĘ

 • Mięsień ramienno-promieniowy
 • Mięsień prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka (mm. extensor carpi radialis longus et brevis)
 • Mięsień prostownik palców (m. extensor digitorum), aplikacja w linku: https://youtu.be/T1frkg8xVzo
 • Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (m. extensor carpi ulnaris)
 • Mięsień odwracacz (m. supinator) Terapię igłowania przeprowadzamy z 2 dostępnych stron ze szczególną uwagą na ner promieniowy - trudność 10/10
 • Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (m. flexor capri ulnaris)
 • Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor carpi radialis)
 • Mięsień dłoniowy długi (m. palmaris longus)
 • Mięsień nawrotny obły (m. pronator teres) Terapię igłowania przeprowadzamy od strony dłoniowej ze szczególną uwagą na nerw pośrodkowy - trudność 8/10
 • Głębokie zginacze palców Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na pęczek naczyniowo nerwowy - trudność 10/10

MIĘŚNIE DŁONI

 • Mięsień przywodziciel kciuka (m. adductor pollicis) Terapię igłowania mięśnia przeprowadzamy z kilku dostępnych stron - trudność 8/10
 • Mięsień przeciwstawiacz kciuka (m. contra pollicis)
 • Odwodziciel palca małego (m. abductor minimus)

DZIEŃ III  -  IGŁOTERAPIA GRZBIETU, SZYI, GŁOWY I TWARZY:

MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE

 • Mięsień najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi)
 • Mięsień czworoboczny (m. trapezius)
 • Mięsień dźwigacz łopatki (m. levator scapulae)
 • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy (m. sternocleidomastoideus) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną uwagą na tętnice i żyły szyjne - trudność 10/10

MIĘŚNIE PRZYKRĘGOSŁUPOWE I GŁĘBOKIE

 • Mięsień najdłuższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis)
 • Mięsień wielodzielny (m. multifidus)
 • Mięsień czworoboczny lędźwi (m. quadratus lumborum) Terapię igłowania przeprowadzamy ze szczególną ostrożnością w okolicy żebrowo - poprzecznej - trudność 10/10

MIĘŚNIE SZYI

 • Mięśnie płatowate głowy i szyi (mm. splenius capitis et cervicis)
 • Mięsień najdłuższy głowy i szyi (mm. longissimus capitis et cervicis)
 • Mięsień półkolcowy głowy (m. semispinalis capitis)

GŁOWA I TWARZ

 • Mięśnie żwacze (mm. masseter)
DZIEŃ IV - STUDIUM PRZYPADKÓW I DODATKOWE SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
 • .specyficzne bóle głowy
 • specyficzne bóle odc. L-S kręgosłupa

PROWADZĄCY: Mgr Dawid Marciniak

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 1. obszerne materiały szkoleniowe
 2. certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
 3. ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą
 4. zaświadczenie MEN-III/1
 5. filmy instruktażowe najważniejszych aplikacji !

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia:

 • stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie : 2000zł
 • stacjonarnego, indywidualnego : cena ustalana indywidualnie z klientem

TRYB NAUCZANIA:

 • Szkolenie trwa 4 dni.
 • Suma godzin – 44 h szkoleniowe
 • Zajęcia odbywają się w godzinach
 • Czwartek 9:00 - 18:00
 • Piątek 9:00 - 18:00
 • Sobota: 9:00-18:00
 • Niedziela 9:00-15:00

Procedura zgłoszenia na kurs:

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po wybraniu terminu (z prawej strony na komputerze, na dole strony na telefonie).
Wpłać 600 zł zaliczki (lub pełną kwotę płatności za kurs) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA OCS DAWID MARCINIAK
ul. Polarna 3

53-018 Wrocław

mBank S.A. nr rachunku bankowego:
09 1140 2017 0000 4102 1105 6209

tytułem: Kurs Igłoterapia, imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

Dodatkowe uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!

Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: spasja@spasja.pl lub tel: 604-914-051