Kurs Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (KTP)

Szkolenie: Kurs Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (KTP)

Czas trwania: 4 dni / 44 godzin
Miejsce: Wrocław
Cena: 1790 PLN

Terapia przeciwobrzękowa w modelu holistycznym jest metodą leczenia zaburzeń, którym towarzyszy obrzęk. Pacjenci z obrzękiem wywołanym różnorodnymi przyczynami często pojawiają się w gabinetach fizjoterapeutycznych, lekarskich, a także szukają pomocy u masażystów. W takich sytuacjach warto zaproponować kompleksową terapię przeciwzastoinową (KTP), która jest dużo skuteczniejsza niż sam drenaż limfatyczny.

Na naszych szkoleniach KTP uczymy drenażu limfatycznego, kompresoterapii, a także ćwiczeń i innych technik, które są przydatne w leczeniu obrzęku. Warto zapoznać się z programem szkolenia i zarezerwować 4 dni na zdobycie kwalifikacji do terapii przeciwobrzękowej.

Manualny drenaż limfatyczny – kurs pracy z obrzękiem

Manualny drenaż limfatyczny, jako jedna z technik przedstawianych na naszym kursie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej jest działaniem terapeutycznym, dzięki któremu przy użyciu odpowiednich technik w skuteczny sposób, można usprawnić limfangiomotorykę. Pomaga to przeciwdziałać powstawaniu obrzęków i likwidować już istniejące. Tym samym przedstawiany na naszym szkoleniu drenaż limfatyczny, jako jeden z typów opracowania manualnego przydaje się podczas pracy stricte leczniczej. Jest to również skuteczna metoda zwalczająca zaburzenia o charakterze metabolicznym tkanki podskórnej, dotyczące patologii komórek tłuszczowych, tkanki łącznej oraz mikrokrążenia skóry i tkanki podskórnej.

Kompresja w kompleksowej terapii przeciwzastoinowej

Kompresja wielowarstwowa dzięki ciśnieniu, które stwarza, jest nieodzowną składową kompleksowej terapii przeciwobrzękowej (kurs, który przygotowaliśmy obejmuje także zagadnienia związane z kompresoterapią zarówno w teorii, jak i w czasie praktycznej części szkolenia KTP). Jest to metoda, która warto stosować, gdyż sztucznie przyspiesza przepływy płynów i pozwala na bardzo szybką resorpcję obrzęku pourazowego, limfatycznego i żylnego.

Kurs KTP – ćwiczenia i techniki dodatkowe

 1. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wspomagają pompę stawowo–mięśniową i dodatkowo przyspieszają efekty zastosowanej wcześniej kompresji. Ćwiczenia przeciwobrzękowe zostaną przedstawione w czasie praktycznej części kursu kompleksowej terapii przeciwzastoinowej.
 2. Zastosowanie dodatkowych technik wspomagających przyspiesza znacznie kompleksową terapię przeciwobrzękową. Zaliczyć do nich możemy:
  • Kinesio taping
  • Taping medyczny
  • Flossing
  • Kompresję pneumatyczną typu BOA
  • Gotowe wyroby kompresyjne takich jak:
   • Rękawy kompresyjne
   • Rajstopy ciążowe
   • Podkolanówki regeneracyjne
   • Opaski kompresyjne - degresywne
   • Ortezy wzmacniająco – kompresyjne.

W czasie naszego kursu KTP każda z tych technik zostanie szczegółowo omówiona, co pozwoli kursantom wykorzystać w swoim gabinecie zdobyte umiejętności w czasie pracy z pacjentami z obrzękiem.

Dlaczego polecamy nasz kurs drenażu limfatycznego i KTP?

 • Osobiście wiemy, że temat Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej może być stosunkowo nużący, dlatego nasz autorki program szkolenia KTP, który stworzyliśmy na bazie sporego doświadczenia jest propozycją ugryzienia tematu w sposób ciekawy, opierający się na sprawdzonych wzorcach postępowania podczas pracy z naszymi pacjentami.
 • Podczas kursu masażu limfatycznego wykorzystamy różne techniki drenażu oraz innych składowych kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, co da wam sporo narzędzi do pracy z różnym pacjentem (od sportowców poprzez zmiany żylakowe i kobiety ciężarne aż do ciężkich przypadków obrzęków limfatycznych)
 • Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje na kursie plaster kinesio tape oraz tape sztywny.
 • Specjalnie dla osób ubiegających się o pracę za granicą, wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu egzaminem w języku niemieckim

Kurs KTP dla fizjoterapeutów, masażystów i lekarzy

Preferowana grupa, którą zapraszamy na szkolenie z kompleksowej terapii przeciwobrzękowej zawierające kurs drenażu limfatycznego to:

 • LEKARZE
 • REHABILITANCI
 • FIZJOTERAPEUCI
 • STUDENCI FIZJOTERAPII
 • DYPLOMOWANI MASAŻYŚCI

Kurs KTP prowadzony wg. założeń szkoły niemieckiej, wspomagany dodatkowo technikami osteopatycznymi, kinesio tapingiem, tapingiem medycznym, flossingiem i pneumatyczną terapią kompresyjną aparatem typu BOA

Program szkolenia kompleksowej terapii przeciwobrzękowej

Dzień I
Część I Teoretyczno – praktyczna

 1. Otwarcie kursu KTP, wprowadzenie uczestników w temat Limfologii
 2. Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa - wiadomości ogólne
  • Główne składowe kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
   • Manualny drenaż limfatyczny
   • Pielęgnacja skóry
   • Kompresja wielowarstwowa
   • Gotowe wyroby kompresyjne
   • Wyroby dla sportowców
   • Ćwiczenia przeciwobrzękowe
   • Kinesio taping
   • Taping medyczny
   • Flossing
  • Budowa układu limfatycznego
  • Zjawisko Limfangiomotoryki
  • Kwadranty ciała
  • Działy wodne
  • Anastomozy i ich właściwości – wykorzystanie w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
 3. Wskazania i przeciwwskazania do Kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
 4. Diagnostyka oraz pomiary obrzęku, badanie podmiotowe i przedmiotowe w terapii przeciwobrzękowej
 5. Drenaż limfatyczny według szkoły niemieckiej – główne założenia
  • Omówienie chwytów według VODERA oraz zasady ich stosowania w terapii obrzęków
   • Stojące koło
   • Chwyt obrotowy
   • Chwyt czerpiący
   • Chwyt pompujący
   • Chwyty przeciwzastoinowe
   • Chwyty mieszane – dostosowane do zaistniałego obrzęku

Dzień I
Część II - Praktyczna

 1. Kurs masażu limfatycznego - Opracowanie centralne – jako pierwszy i najważniejszy punkt uruchomienia limfangiomotoryki
  • Uruchomienie kątów żylnych
  • Postępowanie w obrębie szyjnych węzłów chłonnych
  • Postępowanie w obrębie przepony i zbiornika mleczu wspomagane prawidłowym oddechem
 2. Postępowanie w obrębie kończyny dolnej
  • Przygotowanie do manualnego drenażu limfatycznego kończyny dolnej
  • opracowanie węzłów chłonnych pachwinowych
  • udo – wszystkie powierzchnie
  • podudzie w LT i LP
  • staw skokowy – pow. przednia z ruchem w stawie
  • nisze zakostkowe
  • stopa
  • palce
  • powrót technikami do pachwiny
  • opróżnienie węzłów pachwinowych
 3. Postępowanie w okolicy głowy i twarzy
  • Opracowanie twarzy z uwzględnieniem długiej droga Voddera

Dzień II
Część I - Praktyczna

Szkolenie z manualnego drenażu limfatycznego – część 2

 1. Postępowanie w obrębie kończyny górnej
  • Opracowanie węzłów chłonnych pachowych i stawu ramiennego
  • Opracowanie ramienia tzw. wiązki cefalicznej
  • Węzły łokciowe – również z ruchem w stawie
  • Przedramię – pow. przednia, pow. boczna i przyśrodkowa
  • Nadgarstek
  • Dłoń
  • Palce
  • Powrót technikami do stawu ramiennego
  • Opróżnienie węzłów chłonnych pachowych
 2. Postępowanie w obrębie klatki piersiowej
  • pobudzenie pachowych węzłów chłonnych – stałe ruchy okrężne – z ruchem kończyny
  • boczna powierzchnia kl. piersiowej
  • obszar nad piersią
  • opracowanie gruczołu piersiowego
  • małe L
  • duże L
  • sprężynowanie żeber
  • boczna powierzchnia kl. piersiowej
  • opróżnienie węzłów pachowych

Dzień II
Część II Teoretyczno - praktyczna

 1. Drenaż osteopatyczny jako skuteczna alternatywa w wybranych rodzajach obrzęków
  • Obrzęk żylny
  • Obrzęk pourazowy
  • Obrzęk w okresie ciąży i połogu
  • Obrzęk w wybranych rodzajach chorób przewlekłych typu dna moczanowa
  • Miejsc niedostępnych w terapii
 2. Omówienie zjawiska rytmu płynów oraz zasady postępowania w terapii przeciwobrzękowej
 3. Omówienie zjawiska normalizacji rytmu płynów

Dzień II
Część III - Część praktyczna

 1. Wykonanie osteopatycznego drenażu
  • Opracowanie centralne
  • Opracowanie kątów żylnych
  • Opracowanie klatki piersiowej
  • Opracowanie dołów pachowych
  • Opracowanie kończyny górnej
  • Opracowanie zbiornika mleczu
  • Opracowanie pachwin
  • Opracowanie kończyny dolnej

Dzień II
Część IV Teoretyczno - praktyczna

 1. Kompresja wielowarstwowa i wiadomości ogólne
  • Rodzaje kompresów stosowanych w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
   • Short stretch – zastosowanie u pacjentów mobilnych
   • Midium stretch – zastosowanie u pacjentów w fazie uruchomienia
   • Long stretch – zastosowanie u pacjentów w fazie ostrej
  • Porównanie możliwości różnych wyrobów kompresyjnych
   • Różne bandaże kompresyjne
   • Bandaż piankowo – lateksowy
   • Samoprzylepny bandaż kohezyjny
   • Bandaż MOBIDERM
   • Podkład MOBIDERM TAPY MEDYCZNE - TWARDE – jako dodatek do kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
   • Wykorzystanie kross tapów w terapii przeciwobrzękowej
   • Wykorzystanie kinesio tapingu w terapii przeciwobrzękowej
   • Wykorzystanie flossingu

UWAGA!!!
Ponieważ kompresja wielowarstwowa wymaga nakładów finansowych, specjalnie dla naszych kursantów na szkoleniu KTP zaprezentujemy sposoby wykorzystania prostych tworzyw w celu stworzenia własnych alternatywnych wyściółek przydatnych w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej.

Dzień III
Część I - Praktyczna

 1. Kompresja wielowarstwowa w ujęciu praktycznym
  • Kompresja wielowarstwowa kończyny górnej
   • Kompresja dłoni – wykorzystanie w dysfunkcjach autoimmunologicznych oraz obrzękach pourazowych dłoni
   • Kompresja przedramienia – wykorzystanie w obrzękach kobiet ciężarnych oraz przy złamaniach
   • Kompresja stawu łokciowego – wykorzystanie przy obrzękach pourazowych
   • Kompresja ramienia – wykorzystanie przy obrzękach tłuszczowych i otyłości
   • Kompresja całej kończyny górnej – wykorzystanie w obrzękach limfatycznych po Mastektomii

Dzień III
Część II - Praktyczna

 1. Kompresja wielowarstwowa w ujęciu praktycznym
  • Kompresja wielowarstwowa kończyny dolnej
   • Kompresja stopy – wykorzystanie w dysfunkcjach autoimmunologicznych, terapii kobiet w ciąży i połogu oraz obrzękach pourazowych stopy i kostki
   • Kompresja podudzia – wykorzystanie w obrzękach kobiet ciężarnych i w połogu oraz w obrzękach pourazowych typu złamania, stłuczenia
   • Kompresja stawu kolanowego – wykorzystanie przy obrzękach pourazowych
   • Kompresja uda – wykorzystanie przy obrzękach tłuszczowych i otyłości
   • Kompresja całej kończyny dolnej – wykorzystanie w obrzękach limfatycznych po Histerektomii

Dzień III
Część III Teoretyczno – Praktyczna

 1. Kompresja pneumatyczna wiadomości ogólne
 2. Zastosowanie aparatu typu BOA w Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej
 3. Wady i zalety pneumatycznej kompresji
 4. Wskazania do kompresji pneumatycznej
 5. Przeciwwskazania do kompresji pneumatycznej
 6. Pokaz praktyczny

Dzień IV
Część I Teoretyczno - praktyczna

 1. Gotowe wyroby kompresyjne wiadomości ogólne
 2. Klasa ucisku jako wskaźnik wyboru gotowych wyrobów kompresyjnych
 3. Rodzaje wyrobów kompresyjnych stosowanych w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
  • Wyroby do kompresji obrzęków limfatycznych
   • Rękawiczki
   • Rękawy kompresyjne
   • Skarpetki
   • Nogawice kompresyjne
  • Wyroby do kompresji obrzęków żylnych
   • Pończochy
   • Akcesoria do zakładania pończoch
   • Podkolanówki
   • Rajstopy ciążowe
  • Wyroby dla sportowców
   • Podkolanówki regeneracyjne
   • Opaski kompresyjne - degresywne
   • Ortezy wzmacniająco – kompresyjne

Dzień IV
Część II - Praktyczna

 1. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa w wybranych jednostkach chorobowych.
 2. Analiza przypadków klinicznych - propozycja stworzonych i sprawdzonych wzorców postępowania podczas pracy z naszymi pacjentami
  • Urazy kostki i innych stawów obwodowych – szybka interwencja i skuteczne działanie
   • Wykorzystanie drenażu osteopatycznego
   • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej
   • Wykorzystanie flossingu w terapii
   • Wykorzystanie tapingu medycznego w ramach wsparcia kompresji wielowarstwowej
   • Wykorzystanie gotowych wyrobów kompresyjnych – ortez
   • Wsparcie terapii kinesio tapingiem
  • Obrzęk kończyny górnej po zabiegu MASTEKTOMII
   • Wykorzystanie manualnego drenażu limfatycznego
   • Propozycja opracowania anastomoz podczas sesji terapeutycznej
   • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
   • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej
   • Wykorzystanie gotowych wyrobów komopresyjnych
   • Wsparcie terapii kinesio tapingiem
   • Propozycja podstawowych ćwiczeń przeciwobrzękowych
   • Propozycja profilaktyki i prewencji po serii terapeutycznej
   • Nauka budowy całej serii oraz poszczególnych sesji
  • Obrzęk kończyny dolnej po HISTEREKTOMII
   • Wykorzystanie manualnego drenażu limfatycznego
   • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
   • Propozycja opracowania anastomoz podczas sesji terapeutycznej
   • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej
   • Wykorzystanie gotowych wyrobów komopresyjnych
   • Wsparcie terapii kinesio tapingiem
   • Propozycja podstawowych ćwiczeń przeciwobrzękowych
   • Propozycja profilaktyki i prewencji po serii terapeutycznej
   • Nauka budowy całej serii oraz poszczególnych sesji
  • Obrzęk w okresie ciąży i połogu
   • Wykorzystanie drenażu osteopatycznego
   • Propozycja opracowania obrzęku podudzi i kostek
   • Propozycja opracowania obrzęku okolic ramion w celu likwidacji imitacji cieśni nadgarstka
   • Propozycja opracowania obrzęku okolic blizny po cesarskim cięciu
   • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
   • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej
   • Wykorzystanie flossingu w terapii
   • Wsparcie terapii kinesiotapingiem
  • Obrzęk żylny
   • Wykorzystanie drenażu osteopatycznego
   • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
   • Wykorzystanie gotowych wyrobów komopresyjnych
   • Wsparcie terapii kinesio tapingiem
   • Propozycja podstawowych ćwiczeń przeciwobrzękowych
   • Propozycja profilaktyki i prewencji po serii terapeutycznej

Prowadząca: Katarzyna Twaróg

Co otrzymuje kursant w cenie szkolenia KTP?

W cenie kursu KTP każdy uczestnik otrzymuje:

 1. obszerne materiały szkoleniowe
 2. przerwy kawowe i poczęstunek podczas kursu
 3. certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
 4. zaświadczenie MEN-III/1
 5. każdy z uczestników otrzymuje na kursie terapii przeciwobrzękowej kinesio tape oraz flossing band
 6. ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą

Gdzie odbywa się kurs terapii przeciwobrzękowej?

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia KTP:

 • stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie : 1790zł
 • możliwość zorganizowania kursu dla grupy zamkniętej (min. 10 osób), na podstawie indywidualnych ustaleń

Jak długo trwa szkolenie z KTP?

TRYB NAUCZANIA podczas kursu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej ze szkoleniem z drenażu limfatycznego:

 • Szkolenie KTP trwa 4 dni
 • Suma godzin – 44h szkoleniowe
 • Zajęcia odbywają się w godzinach:
  • czwartek 9:00 -18:00
  • piątek 9:00 - 18:00
  • sobota 9:00 - 18:00
  • niedziela 9:00 - 15:00

Kompleksowa terapia przeciwzastoinowa – zapisy na szkolenie

Procedura zgłoszenia na kurs KTP:

 • Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po wybraniu terminu (z prawej strony na komputerze, na dole strony na telefonie).
 • Wpłać 690 zł zaliczki (lub pełną kwotę płatności za kurs) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

   

SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. KOM.

Ul. POLARNA 3 | 53-018 WROCŁAW

 

mBank S.A. nr rachunku bankowego:
56 1140 2004 0000 3602 8317 9309


tytułem: Kurs KTP, imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

 

Dodatkowe uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na szkolenie KTP decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!

Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: spasja@spasja.pl lub tel: 604-914-051