Kurs Bioenergoterapii

Szkolenie: Kurs Bioenergoterapii

Czas trwania: 4 dni / 32 godziny
Miejsce: Wrocław
Cena: 2100 PLN

Bioenergoterapia polega na wykorzystaniu określonych, opisanych w literaturze technik, w celu wpływania na strukturę energetyczną człowieka, a przez to na jego zdrowie. Bioenergoterapia jako taka nie jest dyscypliną naukową, natomiast jest metodą terapeutyczną. Bioenergoterapeuta jest zawodem rzemieślniczym oficjalnie uznanym i zarejestrowanym w Polsce już ponad 30 lat temu. W Centrum Szkoleniowym Spasja organizujemy profesjonalny kurs bioenergoterapii.  Zachęcamy do udziału i poszerzenia wiedzy o pracy bioenergoterapeuty.

Bioenergoterapia – kurs pracy z energią

W różnych kulturach energia nazywana była w różny sposób. Prana, Chi, Ki, Reiki, Pneuma - to tylko niektóre z wielu nazw energii w bioenergoterapii. Jednostki chorobowe, z którymi może pracować bioenergoterapeuta są przejawami zaburzeń energetycznych człowieka. Na naszym kursie bioenergoterapii nauczysz się pracy z energią na kilku poziomach. Uniwersalność stosowanej metody zaawansowanej bioenergoterapii opiera się poza uzdolnieniami, na konkretnej technice pracy oraz dbałości o narzędzie pracy, którym jest terapeuta. Dzięki połączeniu tych trzech elementów można osiągnąć oddziaływanie terapeutyczne, które będzie skuteczne w obszarze fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, na poziomie uczuć i poziomie duchowym. Dla każdej osoby, która chciałaby zostać bioenergoterapeutą kurs jest zbiorem najważniejszych technik pokazujących wszystkie wyżej opisane założenia.

Dla kogo organizujemy szkolenia z bioenergoterapii?

Kurs jest dla każdej osoby, która chce nauczyć się praktycznej i skutecznej bioenergoterapii, bez względu na to, czy pracuje już z chorymi, czy nie. W szczególności nasze kursy bioenergoterapii będą przydatne:

 • dla osób pracujących z chorymi przy zastosowaniu innych technik terapeutycznych, w celu wzmocnienia skuteczności ich dotychczasowego działania,
 • dla osób, które chcą posiąść wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu bioenergoterapii i planują przystąpić do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej,
 • dla wszystkich osób, które chcą zrozumieć istotę i mechanizmy działające w bioenergoterapii,
 • dla wszystkich sceptyków, którzy chcą jednak wiedzieć więcej,
 • szkolenie z bioenergoterapii jest dla każdej osoby bez względu na poziom posiadanej wiedzy czy światopogląd.

Kursy bioenergoterapii – program szkoleń

Program kursu bioenergoterapii obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

Dzień I
Część Teoretyczno – praktyczna

 1. Pojęcia podstawowe i wprowadzenie
 • Literatura,
 • Pojęcie energii subtelnej w rozumieniu kulturowym i naukowym,
 • Pojęcie źródła energii,
 • Problemy etyczne i światopoglądowe w pracy z energią subtelną,
 • Pojęcie bioenergoterapii jako metody terapeutycznej- czym bioenergoterapia nie jest,
 • Ocena predyspozycji do bycia terapeutą – kiedy nie być bioenergoterapeutą,
 • Motywacja do bycia bioenergoterapeutą, ścieżki rozwoju i stawania się bioenergoterapeutą,
 • Cechy dominujące u terapeuty.
 1. Budowa struktury energetycznej człowieka
 • System czakr, ich znaczenie i zastosowanie tej wiedzy w praktyce,
 • Powłoki auryczne i ich opis,
 • Endogenny i egzogenny mechanizm powstawania zaburzeń energetycznych i chorób
 1. BHP w pracy z energią
 • Rola, znaczenie i stosowanie ognia podczas terapii,
 • Tworzenie miejsca mocy w miejscu pracy i miejscu zamieszkania,
 • Tworzenie i stosowanie mentalnego dysku i kurtyny energetycznej,
 • Odpowiednie obchodzenie się z „odpadami” energetycznymi,
 • Uwaga na promieniowanie geopatyczne, jego wpływ na organizmy żywe i istota oddziaływania,
 • Oczyszczenie po pracy z pacjentem,
 • Miejsce pracy terapeuty, wymogi formalne i merytoryczne,
 • Styl życia, dieta, używki...
 1. Ćwiczenia praktyczne:
 • Ćwiczenie wyciszające, prosta medytacja
 • Ćwiczenie wykonywania mentalnego dysku ochronnego,
 • Ćwiczenie pobudzania wrażliwości dłoni.

Dzień II

 1. Praca nad sobą
 • Ćwiczenia i praktyki relaksacyjne, wyciszające,
 • Ćwiczenie autodiagnostyczne,
 • Ćwiczenia oddechowe oczyszczające i wzmacniające system energetyczny.
 • Ćwiczenie uwrażliwiające dłonie.
 1. Podstawy diagnostyki w bioenergoterapii (pokaz w czasie szkolenia z bioenergoterapii i ćwiczenia w parach)
 • Rozpoznawanie zaburzeń aury,
 • Rozpoznawanie zaburzeń ośrodków energetycznych,
 • Rozpoznawanie zaburzeń narządów wewnętrznych.

Dzień III

 1. Elementy zabiegu bioenergoterapeutycznego i jego przebieg:
 • Przywitanie,
 • Wywiad z pacjentem,
 • Relaksacja,
 • Dostrojenie do systemu energetycznego pacjenta,
 1. Akt uzdrawiania (zabieg klasyczny – pokaz i ćwiczenia w parach)
 • Umiejscowienie i ocena zaburzeń,
 • Oczyszczanie ogólne i miejscowe,
 • Przekaz energii do narządów, ośrodków energetycznych i aury.
 • Zakończenie zabiegu i wskazówki dla pacjenta.

Dzień IV – Techniki zaawansowane

 1. Zabieg uzdrawiania pełnospektralnego wg metody Barbary Brennan
 • praktyczna wielopłaszczyznowa diagnostyka w zabiegu uzdrawiania pełnospektralnego,
 • synchronizacja ośrodków energetycznych
 • praca z narządami wewnętrznymi w rozbiciu na działania oczyszczające i wzmacniające,
 • praca w przypadku schorzeń onkologicznych i ich specyfika,
 • diagnostyka śródzabiegowa ,
 • oczyszczanie kręgosłupa,
 • zakończenie zabiegu oraz wskazania dla pacjenta.
 1. Technika pracy w bioenergoterapii na odległość
 • Omówienie w czasie kursu bioenegoterapii istoty oddziaływania na odległość i doświadczeń naukowych w tym zakresie
 • Procedura zabiegu
  • Zapalenie świecy,
  • Wyciszenie,
  • Połączenie ze źródłem,
  • Wyrażenie intencji i otwarcie się na przepływ energii,
  • Wizualizacja pacjenta,
  • Napełnienie ośrodka serca białym światłem,
  • Wypromieniowanie energii do pacjenta – nawiązanie połączenia energetycznego,
  • Diagnostyka ośrodków i narządów,
  • Oczyszczanie zaburzeń z ośrodków i narządów,
  • Uzupełnienie niedoborów energetycznych,
  • Odcięcie się od pacjenta, podziękowanie za przekaz,
  • Zdmuchnięcie świecy z intencją...

Bioenergoterapeuta – kurs zakończony certyfikatem

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 1. obszerne materiały szkoleniowe
 2. przerwy kawowe i poczęstunek podczas kursu
 3. certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
  • ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą
 4. zaświadczenie MEN-III/1

Każdy z naszych kursów bioenergoterapii to nauka z doświadczonym instruktorem.

Prowadzący: Mariusz Łabęta

Kurs bioenergoterapii we Wrocławiu

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia z bioenergoterapii:

 • a) stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie : 2100zł
 • b) możliwość zorganizowania kursu bioenergoterapii dla grupy zamkniętej (min. 10 osób), na podstawie indywidualnych ustaleń

Kursy bioenergoterapii – tryb nauczania

 • Szkolenie z bioenergoterapii trwa 4 dni
 • Suma godzin – 32 h szkoleniowe
 • Warsztaty bioenergoterapii odbywają się w godzinach:
  • sobota 9:00 - 17:00
  • niedziela 9:00 - 16:00

Jak zgłosić się na kurs bioenergoterapii?

Procedura zgłoszenia na Szkolenie Bioenergoterapii:

 • Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po wybraniu terminu (z prawej strony na komputerze, na dole strony na telefonie).
 • Wpłać 700 zł zaliczki (lub pełną kwotę płatności za kurs bioenergoterapii) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. KOM.

Ul. POLARNA 3 | 53-018 WROCŁAW

 

mBank S.A. nr rachunku bankowego:
56 1140 2004 0000 3602 8317 9309

 

tytułem: Kurs Bioenergoterapii, imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

 

Szkolenie z bioenergoterapii – informacje

Dodatkowe uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na kurs bioenergoterapii decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!

Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: spasja@spasja.pl lub tel: 604-914-051