Kontakt

Zainteresowała Cię nasza oferta. Masz pytania?
Napisz do nas bądź zadzwoń.

Spasja
Centrum Terapii Holistycznych

ul. Polarna 3
53-018 Wrocław
w niedalekiej odległości od budynku Radia i Telewizji
Telefon:       604-914-051
E-mail:         spasja@spasja.pl
Centrum Szkoleniowe:
poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00
Gabinet Fizjoterapii:
poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00

UWAGA
Nasze kursy odbywają się w naszych salach szkoleniowych przy ul. Wyścigowej 56E (Budynek ProConcept)

Obowiązek informacyjny RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest  Dawid Marciniak – właściciel Spasja Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe, ul. Polarna 3, 53-018 Wrocław, email : spasja@spasja.pl, 604914051 (dalej „Spasja”).
 2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas kontaktu z nami.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia przez Spasję usług i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
  - umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Spasji, łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną, oraz pełnego korzystania z oferty usług Spasji;
  - kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez Spasję działalności;
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spasję Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego.
 5. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Spasji usługi księgowe, audytowe, jak również podwykonawcom, w tym prowadzącym szkolenia. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.
 6. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Spasję polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.