KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA (KTP)

TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA W MODELU HOLISTYCZNYM

Jest metodą terapii zaburzeń, którym towarzyszy obrzęk.

 

 

 1. Manualny drenaż limfatyczny jest działaniem terapeutycznym, dzięki któremu przy użyciu odpowiednich technik w skuteczny sposób, można usprawnić limfangiomotorykę przeciwdziałając powstawaniu obrzęków i likwidując już istniejące. Tym samym drenaż limfatyczny jako jeden z typów opracowania manualnego przydaje się podczas pracy stricte leczniczej, ale również jako skuteczna metoda zwalczająca zaburzenia o charakterze metabolicznym tkanki podskórnej, dotyczące patologii komórek tłuszczowych, tkanki łącznej oraz mikrokrążenia skóry i tkanki podskórnej.
 2. Kompresja wielowarstwowa dzięki ciśnieniu, które stwarza, jest nieodzowną składową kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Sztucznie przyspiesza przepływy płynów i pozwala na bardzo szybką resorbcję obrzęku pourazowego, limfatycznego i żylnego
 3. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wspomagają pompę stawowo – mięśniową i dodatkowo przyspieszają efekty zastosowanej wcześniej kompresji
 4. Zastosowanie dodatkowych technik wspomagających przyspiesza znacznie kompleksową terapię przeciwobrzękową. Zaliczyć do nich możemy:

a) Kinesio taping

b) Taping medyczny

c) Flossing

c) Kompresję pneumatyczną typu BOA

d) Gotowe wyroby kompresyjne takich jak:

 • Rękawy kompresyjne
 • Rajstopy ciążowe
 • Podkolanówki regeneracyjne
 • Opaski kompresyjne - degresywne
 • Ortezy wzmacniająco – kompresyjne

UWAGA!!!

Dlaczego polecamy nasz kurs!!!

 • Osobiście wiemy, że temat Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej może być stosunkowo nużący dlatego nasz autorki program szkolenia, który stworzyliśmy na bazie sporego doświadczenia jest propozycją ugryzienia tematu w sposób ciekawy opierający się na  sprawdzonych wzorcach postepowania podczas pracy z naszymi pacjentami.
 • Podczas kursu wykorzystamy różne techniki drenażu oraz innych składowych kompleksowej terapii przeciwobrzękowej co da wam sporo narzędzi do pracy z różnym pacjentem (od sportowców poprzez zmiany żylakowe i kobiety ciężarne aż do ciężkich przypadków obrzęków limfatycznych)
 • Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje na kursie plaster kinesio tape oraz tape sztywny 
 • Specjalnie dla osób ubiegających się o pracę za granicą, wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu egzaminem w języku niemieckim

Zgłoś się na szkolenie:Formularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

Preferowana grupa to:

 • LEKARZE
 • REHABILITANCI
 • FIZJOTERAPEUCI
 • STUDENCI FIZJOTERAPII
 • DYPLOMOWANI MASAŻYŚCI

Kurs prowadzony wg. założęń szkoły niemieckiej  M. Földiegio wspomagany dodatkowo technikami osteopatycznymi, kinesio tapingiem, tapingiem medycznym, flossingiem i pneumatyczną terapią kompresyjną aparatem typu BOA

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczną: 

Dzień I

Część I  Teoretyczno – praktyczna

 1. Otwarcie kursu, wprowadzenie uczestników w temat Limfologii
 2. Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa - wiadomości ogólne

a)      Główne składowe kompleksowej terapii przeciwobrzękowej

 • Manualny drenaż limfatyczny
 • Pielęgnacja skóry
 • Kompresja wielowarstwowa
 • Gotowe wyroby kompresyjne
 • Wyroby dla sportowców
 • Ćwiczenia przeciwobrzękowe
 • Kinesio taping
 • Taping medyczny
 • Flossing

b)     Budowa układu limfatycznego

c)     Zjawisko Limfangiomotoryki

d)     Kwadranty ciała

e)     Działy wodne

f)      Anastomozy i ich właściwości – wykorzystanie w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej

 1. Wskazania i przeciwwskazania do Kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
 2. Diagnostyka oraz pomiary obrzęku, badanie podmiotowe i przedmiotowe w terapii przeciwobrzękowej
 1. Drenaż limfatyczny według szkoły niemieckiej – główne założenia

a) Omówienie chwytów według VODERA oraz zasady ich stosowania w terapii przeciwobrzękowej

 • Stojące koło
 • Chwyt obrotowy
 • Chwyt czerpiący
 • Chwyt pompujący
 • Chwyty przeciwzastoinowe
 • Chwyty mieszane – dostosowane do zaistniałego obrzęku

Dzień I

Część II

Praktyczna

1. Opracowanie centralne – jako pierwszy i najważniejszy punkt uruchomienia limfangiomotoryki

a)      Uruchomienie kątów żylnych

b)      Postępowanie w obrębie szyjnych węzłów chłonnych

c)      Postępowanie w obrębie przepony i zbiornika mleczu wspomagane prawidłowym oddechem

2. Postępowanie w obrębie kończyny dolnej
 

a)      Przygotowanie do manualnego drenażu limfatycznego kończyny dolnej

b)      opracowanie węzłów chłonnych pachwinowych

c)      udo – wszystkie powierzchnie

d)     podudzie w LT i LP

e)      staw skokowy – pow. przednia z ruchem w stawie

f)       nisze zakostkowe

g)      stopa

h)      palce

i)        powrót technikami do pachwiny

j)        opróżnienie węzłów pachwinowych

3. Postępowanie w okolicy głowy i twarzy

a)      Opracowanie twarzy z uwzględnieniem długiej droga Voddera

Dzień II

Część I

Praktyczna

Manualny drenaż limfatyczny część 2

 1. Postępowanie w obrębie kończyny górnej

a)      Opracowanie węzłów chłonnych pachowych i stawu ramiennego

b)      Opracowanie ramienia tzw. wiązki cefalicznej

c)      Węzły łokciowe – również z ruchem w stawie

d)     Przedramię – pow. przednia, pow. boczna i przyśrodkowa

e)      Nadgarstek

f)       Dłoń

g)      Palce

h)      Powrót technikami do stawu ramiennego

i)        Opróżnienie węzłów chłonnych pachowych

2. Postępowanie w obrębie klatki piersiowej

a)      pobudzenie pachowych węzłów chłonnych – stałe ruchy okrężne – z ruchem kończyny

b)      boczna powierzchnia kl.  piersiowej

c)      obszar nad piersią

d)     opracowanie gruczołu piersiowego

e)      małe L

f)       duże L

g)      sprężynowanie żeber

h)      boczna powierzchnia kl.  piersiowej

i)        opróżnienie węzłów pachowych

Dzień II

Część II

Teoretyczno - praktyczna

 1. Drenaż osteopatyczny jako skuteczna alternatywa w wybranych rodzajach obrzęków

a)      Obrzęk żylny

b)      Obrzęk pourazowy

c)      Obrzęk w okresie ciąży i połogu

d)     Obrzęk w wybranych rodzajach chorób przewlekłych typu dna moczanowa

e)      Miejsc niedostępnych w terapii

2. Omówienie zjawiska rytmu płynów oraz zasady postępowania w terapii przeciwobrzękowej

3. Omówienie zjawiska normalizacji rytmu płynów

Dzień II

Część III

Część praktyczna

 1. Wykonanie osteopatycznego drenażu

a)      Opracowanie centralne

b)      Opracowanie kątów żylnych

c)      Opracowanie klatki piersiowej

d)     Opracowanie dołów pachowych

e)      Opracowanie kończyny górnej

f)       Opracowanie zbiornika mleczu

g)      Opracowanie pachwin

h)      Opracowanie kończyny dolnej

Dzień II

Część IV

Teoretyczno - praktyczna

 1. Kompresja wielowarstwowa i wiadomości ogólne

a)      Rodzaje kompresów stosowanych w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej

 • Short stretch – zastosowanie u pacjentów mobilnych
 • Midium stretch – zastosowanie u pacjentów w fazie uruchomienia
 • Long stretch – zastosowanie u pacjentów w fazie ostrej

b)      Porównanie możliwości różnych wyrobów kompresyjnych

 • Różne bandaże kompresyjne
 • Bandaż piankowo – lateksowy
 • Samoprzylepny bandaż kohezyjny
 • Bandaż MOBIDERM
 • Podkład MOBIDERM
 • TAPY MEDYCZNE - TWARDE – jako dodatek do kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
 • Wykorzystanie kross tapów w terapii przeciwobrzękowej
 • Wykorzystanie kinesio tapingu w terapii przeciwobrzękowej
 • Wykorzystanie flossingu

UWAGA!!!

Ponieważ kompresja wielowarstwowa wymaga nakładów finansowych, specjalnie dla naszych kursantów na szkoleniu zaprezentujemy sposoby wykorzystania prostych tworzyw w celu stworzenia własnych alternatywnych wyściółek przydatnych w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej.

Dzień III

Część I

Praktyczna

 1. Kompresja wielowarstwowa w ujęciu praktycznym

a)      Kompresja wielowarstwowa kończyny górnej

 • Kompresja dłoni – wykorzystanie w dysfunkcjach autoimmunologicznych oraz obrzękach pourazowych dłoni
 • Kompresja przedramienia – wykorzystanie w obrzękach kobiet ciężarnych oraz przy złamaniach
 • Kompresja stawu łokciowego – wykorzystanie przy obrzękach pourazowych
 • Kompresja ramienia – wykorzystanie przy obrzękach tłuszczowych i otyłości
 • Kompresja całej kończyny górnej – wykorzystanie w obrzękach limfatycznych po Mastektomii

Dzień III

Część II

Praktyczna

 1. Kompresja wielowarstwowa w ujęciu praktycznym

a)      Kompresja wielowarstwowa kończyny dolnej 

 • Kompresja stopy – wykorzystanie w dysfunkcjach autoimmunologicznych, terapii kobiet w ciąży i połogu oraz obrzękach pourazowych stopy i kostki
 • Kompresja podudzia – wykorzystanie w obrzękach kobiet ciężarnych i w połogu oraz w obrzękach pourazowych typu złamania, stłuczenia
 • Kompresja stawu kolanowego – wykorzystanie przy obrzękach pourazowych
 • Kompresja uda – wykorzystanie przy obrzękach tłuszczowych i otyłości
 • Kompresja całej kończyny dolnej – wykorzystanie w obrzękach limfatycznych po Histerektomii

Dzień III

Część III

Teoretyczno – Praktyczna

 1. Kompresja pneumatyczna wiadomości ogólne
 2. Zastosowanie aparatu typu BOA w kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej
 3. Wady i zalety pneumatycznej kompresji
 4. Wskazania do kompresji pneumatycznej
 5. Przeciwwskazania do kompresji pneumatycznej
 6. Pokaz praktyczny

Dzień IV

Część I

Teoretyczno - praktyczna

 1. Gotowe wyroby kompresyjne wiadomości ogólne
 2. Klasa ucisku jako wskaźnik wyboru gotowych wyrobów kompresyjnych
 3. Rodzaje wyrobów kompresyjnych stosowanych w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej

a)      Wyroby do kompresji obrzęków limfatycznych

 • Rękawiczki
 • Rękawy kompresyjne
 • Skarpetki
 • Nogawice kompresyjne

b)      Wyroby do kompresji obrzęków żylnych

 • Pończochy
 • Akcesoria do zakładania pończochów
 • Podkolanówki
 • Rajstopy ciążowe
 • Bermudki wyszczuplające

c)      Wyroby dla sportowców

 • Podkolanówki regeneracyjne
 • Opaski kompresyjne - degresywne
 • Ortezy wzmacniająco – kompresyjne

Dzień IV

Część II

Praktyczna

 1. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa w wybranych jednostkach chorobowych.
 2. Analiza przypadków klinicznych - propozycja stworzonych i sprawdzonych wzorców postepowania podczas pracy z naszymi pacjentami

a) Urazy kostki i innych stawów obwodowych– szybka interwencja i skuteczne działanie

 • Wykorzystanie drenażu osteopatycznego
 • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej
 • Wykorzystanie flossingu w terapii
 • Wykorzystanie tapingu medycznego w ramach wsparcia kompresji wielowarstwowej
 • Wykorzystanie gotowych wyrobów kompresyjnych – ortez
 • Wsparcie terapii kinesio tapingiem

b)      Obrzęk kończyny górnej po zabiegu MASTEKTOMII

 • Wykorzystanie manualnego drenażu limfatycznego
 • Propozycja opracowania anastomoz podczas sesji terapeutycznej
 • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
 • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej  
 • Wykorzystanie gotowych wyrobów komopresyjnych
 • Wsparcie terapii kinesio tapingiem
 • Propozycja podstawowych ćwiczeń przeciwobrzękowych
 • Propozycja profilaktyki i prewencji po serii terapeutycznej
 • Nauka budowy całej serii oraz poszczególnych sesji

c)     Obrzęk kończyny dolnej po HISTEREKTOMII

 1. Wykorzystanie manualnego drenażu limfatycznego
 2. Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
 3. Propozycja opracowania anastomoz podczas sesji terapeutycznej
 4. Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej  
 5. Wykorzystanie gotowych wyrobów komopresyjnych
 6. Wsparcie terapii kinesio tapingiem
 7. Propozycja podstawowych ćwiczeń przeciwobrzękowych
 8. Propozycja profilaktyki i prewencji po serii terapeutycznej
 9. Nauka budowy całej serii oraz poszczególnych sesji

d)     Obrzęk w okresie ciąży i połogu

 • Wykorzystanie drenażu osteopatycznego
 • Propozycja opracowania obrzęku podudzi i kostek
 • Propozycja opracowania obrzęku okolic ramion w celu likwidacji imitacji cieśni nadgarstka
 • Propozycja opracowania obrzęku okolic blizny po cesarskim cięciu
 • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
 • Wykorzystanie kompresji wielowarstwowej
 • Wykorzystanie flossingu w terapii
 • Wsparcie terapii kinesiotapingiem

e)      Obrzęk żylny

 • Wykorzystanie drenażu osteopatycznego
 • Zastosowanie aparatu typu BOA w terapii
 • Wykorzystanie gotowych wyrobów komopresyjnych
 • Wsparcie terapii kinesio tapingiem
 • Propozycja podstawowych ćwiczeń przeciwobrzękowych
 • Propozycja profilaktyki i prewencji po serii terapeutycznej

 

Prowadząca: Dominika Brożyńskahttp://www.spasja.pl/kadra-dydaktyczna-kopia.html 

Nasze motto to: „Jeżeli robisz coś z pasją, zawsze zrobisz to dobrze"
Jeśli jeszcze tego nie odkryłeś, my Ci w tym pomożemy.

Sprawdź również
opinie naszych klientów

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

1. certyfikat ukończenia szkolenia 

2. zaświadczenie o ukończeniu seminarium (MEN-III/I)

3. dodatkowo certyfikat w języku angielskim lub niemieckim

4. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje na kursie kinesio tape oraz flossing band 

Dajemy Państwu możliwość odbycia kursu:

a) stacjonarnego, indywidualnego we Wrocławiu : cena ustalana indywidualnie z klientam

b) stacjonarnego, grupowego  w cenie: 1490 zł

Zgłoś się na szkolenie:Formularz zgłoszeniowy

TRYB NAUCZANIA:

 • Szkolenie trwa 4 dni.
 • Liczba godzin/ dzień - 10/lekcyjnych
 • Suma godzin – 40/lekcyjnych
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 
 • czwartek 9:30-16:30
 • piątek 9:30 - 18:00
 • sobota 9:00 - 18:00
 • niedziela 9:00 - 16:30

PŁATNOŚCI:

Prosimy o wcześniejsze wpłacenie zaliczki w wysokości  390 zł na konto lub w siedzibie firmy

mBank 09 1140 2017 0000 4102 1105 6209

W tytule przelewu prosimy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko

Zadzwoń, dopasujemy termin do Twoich potrzeb!

Kontakt:

Kom. 604-914-051

Kom. 795-011-800

spasja@spasja.pl

Wróć

 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej www.wszystkoociasteczkach.pl
projekt i realizacja: strony internetowe 7seconds